Cesta okolo sveta - hravé učenie

Projekt zameraný na poznanie sveta s metodickými pokynmi pre učiteľa, pracovnými listami pre žiakov 2. — 4. ročníka ZŠ a s veľkým herným plánom spoločenskej hry Cesta okolo sveta.
Autor (lektor): 
Počet strán: 34
Formát: A4
20.00 €  
Vaše názory 

Cieľom didaktickej pomôcky je hravé učenie sa rozloženia vody a pevniny na Zemi, spoznávania svetadielov, zaujímavostí o jednotlivých kontinentoch, poznanie rôznych národov a kultúr. Súčasťou projektu je aj herný plán na záverečnú spoločenskú hru Cesta okolo sveta, ktorá je vynikajúcim pomocníkom na opakovanie učiva so vzorovými hernými kartičkami, kde si pedagóg postupne môže sám vyrábať ďalšie herné kartičky s otázkami pre žiakov podľa preberaného učiva, ktoré práve potrebuje hravou formou so žiakmi zopakovať.

Didaktická pomôcka vám pomôže:

- rozšíriť informácie u žiakov o poznaní sveta, rozložení pevniny a vody, národov a kultúr,
- vytvárať dobré vzťahy v triede pri skupinových úlohách,
- rozvíjať prezentačné schopnosti u žiakov,
- zlepšiť u žiakov orientáciu a využívanie rôznych zdrojov informácii.

1. Metodické pokyny pre učiteľa
2. Pracovné listy pre žiakov
3. Herný plán na spoločenskú hru Cesta okolo sveta
4. Vzorové herné kartičky (200 ks) k hre na upevnenie si učiva z prírodopisu, vlastivedy, slovenského jazyka, matematiky a informatickej výchovy.

K tejto publikácii neposkytujeme aktualizačný servis nakoľko ide o samostatné dielo.

Objednávka publikácie Cesta okolo sveta - hravé učenie je záväzná. Po obdržaní vašej objednávky vám poštou zašleme publikáciu spolu s daňovým dokladom.
Kúpna cena publikácie Cesta okolo sveta - hravé učenie je 20 EUR s DPH, bez poštovného a balného. Výška ceny poštovného závisí od aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Výška ceny balného je 1,46 EUR s DPH.
Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre. Úhradou faktúry na vás prechádza vlastnícke právo k publikácii.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
Objednaním publikácie v internetovom obchode vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. V prípade, ak si publikáciu objednáte iným spôsobom alebo ak vám je zaslaná ponuka publikácie, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ak danú publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.