Didaktická hra ako prostriedok rozvoja žiaka

Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevňovaní učiva, ale aj na spestrenie vyučovania a motiváciu detí. Ako organizátor hry nesmie zabudnúť na to, že hru nestačí len pripraviť a dať jej voľný priebeh, hra je pre učiteľa vážnou a zodpovednou prácou.
Autor (lektor): 
RNDr. Ingrid Hricová
Počet strán: 42
Formát: A5
9.00 €  
Vaše názory 

Učiteľ môže didaktické hry vo vyučovacom procese využívať pri vysvetľovaní, pri overovaní, pri upevňovaní učiva, ale aj na spestrenie vyučovania a motiváciu detí. Ako organizátor hry nesmie zabudnúť na to, že hru nestačí len pripraviť a dať jej voľný priebeh, hra je pre učiteľa vážnou a zodpovednou prácou.

Okrem teoretických poznatkov o tom, čo je didaktická hra, nájdete v článku aj ukážky niekoľkých hier, ktoré môžete zaradiť do vyučovacieho procesu a tak vzbudiť u žiakov nie postrach z predmetu, ale záľubu.

1. Hra, jej podmienky a význam
2. Didaktická hra a jej vplyv na žiaka

2.1 Druhy didaktických hier
2.2 Hra a úloha učiteľa
3. Ukážky didaktických hier
3.1 Osemsmerovka o živočíšnych spoločenstvách
3.2 Povrch tela a pohyb živočíchov
3.3 Čierny Peter – téma: Afrika
3.4 Prešmyčky – prírodovedné pojmy
3.5 Zámenky a vsuvky – téma: Sopky
3.6 Hádaj, kto som
3.7 „Naj“ Európy
3.8 Vesmírna osemsmerovka
3.9 Kto z koho
3.10 Presakovanie
3.11 Prešmyčky a zámenky – téma: Afrika
3.12 Pravda/nepravda o svetových oceánoch
3.13 Platidlo v čase Veľkej Moravy
3.14 Jazyk a písmo
3.15 Osobnosti starovekého Grécka
3.16 Staroveký Rím
3.17 Pexeso – Veľká Morava
3.18 Panovníci nášho západného suseda
3.19 Významní rodáci
3.20 Osemsmerovka o ne-fajčení
3.21 Ozónová vrstva
3.22 Voda
3.23 Ekopríklady
4. Záver

K PDF dokumentom aktualizačný servis neposkytujeme.

Po odoslaní Vašej záväznej objednávky a jej zaregistrovaní v systéme Vám bude zaslané potvrdenie objednávky a následne poštou daňová faktúra.
Kúpna cena PDF dokumentu Didaktická hra ako prostriedok rozvoja žiaka je 9 € s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
PDF dokument Vám bude dodaný až po úhrade faktúry. Po pripísaní platby na bankový účet Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Vám bude pdf dokument zaslaný e-mailom.
Objednaním PDF dokumentu vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, zaplatením faktúry sa stávate vlastníkom PDF dokumentu. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

  • Ako motivovať žiaka s poruchami učenia školským hodnotením?

    Hodnotenie v tom najširšom zmysle je vlastne porovnávaním, rozlišovaním lepšieho a horšieho výkonu. U dieťaťa s poruchou učenia ide, na rozdiel od normálneho dieťaťa, o porovnávanie vlastného výkonu a jeho cieľom by mala byť motivácia k lepším výkonom.