Ak sa Vám tento e-mail nezobrazuje správne, kliknite SEM.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Dobrý deň,

vzhľadom na blížiace sa najkrajšie sviatky roka k Vám tentoraz RAABE newsletter – pravidelný bezplatný bulletin o aktuálnych témach v oblasti školstva a vzdelávania – prichádza o niečo skôr. Aj posledný mesiac roka bol bohatý na súťaže, projekty v oblasti školstva a vzdelávania, či na nové produkty a služby RAABE.

Máme za sebou už 7. ročník odbornej konferencie ŠKOLA 2014/2015, ktorý opäť potvrdil, aká neľahká je úloha riaditeľa školy, a to najmä vzhľadom na záber činností, ktoré musí vo svojej funkcii vykonávať. Vedeli ste napríklad o tom, že pre všetkých zamestnancov školy musí do 31. 12. 2014 zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu? A – najmä v dnešnej dobe – nevyhne sa ani negatívnym javom ako napríklad šikanovaniu. Pre obe tieto oblasti sme v RAABE nedávno vydali pomôcky, ktoré, veríme, pomôžu riaditeľom, ale aj učiteľom riešiť aktuálne problémy školy.

Nezabúdame však ani na malých škôlkarov a sme radi, že do našej súťaže s časopisom Zvedavček nám materské školy zaslali takmer stovku krásnych kresieb. Už teraz sa tešíme na hodnotenie detských výtvorov a slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže!

Pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a úspešný štart do nového roka želá

tím Raabe

SÚŤAŽ pre MŠ: Ako išla žirafa na vandrovku – ďakujeme za 89 kresieb z 12 materských škôl

Do súťaže sa mohla zapojiť každá materská škola, ale aj deti/jednotlivci, ktorí si objednali balík pracovných zošitov Zvedavček 2014/2015.

Viac >>

Upozornenie pre školy: Čas na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby sa kráti!

Dňa 1. augusta 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 204/2014 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Viac >>

Šikanovanie v škole - Problém, ktorý si vyžaduje komplexné „liečenie“

Výsledky posledných prieskumov Štátnej školskej inšpekcie sú naozaj alarmujúce: V minulom školskom roku 2013/2014 sa obeťou šikanovania stalo viac ako 20 % žiakov základných škôl, viac ako 12 % žiakov malo jednorazovú negatívnu skúsenosť so šikanovaním, pričom vo viac ako 10 % prípadov ide o opakovaný jav, svedkom šikanovania bolo viac ako 42 % žiakov, takmer 13 % žiakov sa necíti v škole bezpečne....

Viac >>

Práve teraz: Riaditeľ školy – statočný plavec v kalných vodách

Podujatie pre riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl už siedmy rok organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko...

Viac >>

Vypočujte si aj rozhovor pre rádio Lumen s Mirou Schrimpelovou, konateľkou RAABE, o neľahkej úlohe riaditeľa školy.

Zborník z odbornej konferencie ŠKOLA 2014/2015

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. vydáva v týchto dňoch zborník ku konferencii ŠKOLA 2014/2015 s titulom Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov, ktorá sa 27. novembra konala v Bratislave a 2. decembra v Košiciach. Všetci tí, ktorí sa spomedzi 200 účastníkov rozhodli na konferencii zúčastniť, si tak môžu ešte raz priblížiť tie najzaujímavejšie momenty z konferencie, pripomenúť najhlavnejšie myšlienky z jednotlivých prednášok, poprezerať spoločné fotografie.

Viac >>

Vianočná pohľadnica

Tento e-mail bol odoslaný na adresu %%emailaddress%% na základe súhlasu so zasielaním informácií z nakladateľstva RAABE prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním aktualít môžete kliknutím na odkaz SEM a aktualizovať svoju e-mailovú adresu môžete zaslaním správy na: marketing@raabe.sk