Ak sa Vám tento e-mail nezobrazuje správne, kliknite SEM.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu

Dobrý deň,

zasielame Vám ďalší newsletter – pravidelný bezplatný RAABE bulletin o aktuálnych témach v oblasti školstva a vzdelávania.

Začiatok roka bol naozaj hektický, po vianočných sviatkoch sme veľmi rýchlo nabehli na pracovné tempo. Výsledky nakoniec hovoria za nás.

Vydali sme novú príručku pre riaditeľov škôl – Školské dokumenty, na svete sú aj naše vynovené pracovné zošity pre prírodovedné predmety. A nezabúdame ani na základné umelecké školy, učiteľom sa tak do rúk už čochvíľa dostanú Skladačky – modely na hudobnú improvizáciu a kompozíciu.

A naša nevydavateľská činnosť? Ani v tejto oblasti nezaháľame a už teraz pracujeme na prípravách najväčšieho stretnutia pre pedagógov na Slovensku. Veríme, že jubilejný 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s názvom Učiteľ nie je Google3 bude aj tento rok kvalitnou prechádzkou súčasných trendov vo vzdelávaní a súčasne aj príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Nakoniec, veď naši učitelia si to zaslúžia.

Príjemné čítanie!
Vaše Raabe

 

RAABE pozýva na 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3
Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyristovku učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, získate celkom presný obraz o jubilejnom už 5. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3.

 

Poznáme recept, ako úspešne zvládnuť Testovanie
6. apríl 2 016 je tu možno skôr, ako by si mnohí rodičia a najmä žiaci želali. V ten deň sa totiž koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Prebieha z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, alebo z ukrajinského jazyka a literatúry.

 

Podporte u detí čítanie a odovzdajte svoj hlas jednej z 999 postupujúcich kresieb detí!
Druhý ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie aj vnímanie medzipredmetových vzťahov, sa dostáva do svojej ďalšej fázy. Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 2.

 

Dve novinky alebo Bezpečnosť detí v materskej škole na prvom mieste
Škola v prírode, exkurzie, výlety aj vychádzky patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých osôb k náročným aktivitám. S ohľadom na tých najmenších v materských školách a ich učiteľky prináša odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko celkom nových a na našom knižnom trhu ojedinelých pomocníkov v podobe dvoch odborných brožúr.

 

Nedajte šancu ZLU vo vašej škole!
Hľadáte tipy pre učiteľov, ako na pôde školy bojovať s nástrahami dnešnej doby, ako napríklad s fajčením?

 

Podporujeme u detí dobrý štart do školy
Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sa – okrem nadnárodného projektu World of Work – spolu s ďalšími 8 partnermi aktuálne podieľa aj na realizácii projektu s názvom „Good Start to School“, ktorý je zameraný na oblasť predškolského vzdelávania detí.

 

Odteraz už žiadny problém so školskou dokumentáciou
V odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko aktuálne vychádza publikácia Školské dokumenty. Nové dielo predstavuje vylepšené vydanie obľúbenej publikácie s názvom "Dokumentácia základnej školy" a reaguje na nové a novelizované právne predpisy pre základné školy. Predstavuje komplexný súbor informácií o školskej dokumentácii aj s ukážkami vzorov dokumentácie na CD.

 

Nebojte sa hudobnej improvizácie a kompozície!
Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako ho podporiť k vlastnej tvorbe, vlastnému prístupu a pohľadu na hudbu. Nová a na slovenskom knižnom trhu celkom jedinečná publikácia učiteľom na veľmi jednoduchých príkladoch ukazuje, ako sa dá tvoriť a improvizovať podľa jednoduchých a vtipných obrázkov.
 
Už viete, čo budete robiť 9. – 10. júna 2016? My áno!
Dva dni pútavých prednášok, seminárov a praktických workshopov teraz len za polovicu!
5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google³
Sledujte aktuality RAABE, aby ste boli včas informovaní o prípravách jedinečného podujatia pre všetkých nadšencov kvalitného vzdelávania.
Tento email bol odoslaný na adresu %%emailaddress%% na základe súhlasu so zasielaním informácií z nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty môžete kliknutím na odkaz SEM a aktualizovať svoju e-mailovú adresu môžete zaslaním správy na: marketing@raabe.sk