Ak sa Vám tento e-mail nezobrazuje správne, kliknite SEM.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu

Dobrý deň,

zrejme budete súhlasiť, že práve sa končiaci mesiac v mnohých smeroch poznačili voľby, školstvo nevynímajúc. Štrajk učiteľov a neskôr vysokoškolskej obce vystriedali debaty o výsledkoch volieb, a s tým súvisiace polemiky o tom, ktorý z kandidátov bude ten najpovolanejší na to, aby zasadol do ministerského kresla. Asi aj vy s napätím očakávate, čo prinesú noví poslanci, a ako sa to všetko premietne do života vašej školy, vašich žiakov a študentov, do učebnicovej politiky...

Nech už to bude akokoľvek, my vám môžeme sľúbiť, že tak ako doteraz, aj naďalej vám budeme prinášať aktuálne informácie a budeme sa snažiť upozorniť vás na to najdôležitejšie, čo sa v oblasti školstva a vzdelávania na Slovensku deje.

Nech sa páči, prečítajte si to najdôležitejšie za marec.

A ešte jedno prianie: Ak patríte k priaznivcom kvalitného vzdelávania, určite si nenechajte ujsť 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google3. Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami!

Príjemné čítanie!
Vaše Raabe

 

Agresia žiakov (aj) voči učiteľom narastá. Vedia správne reagovať?
Pojmy agresia a násilie sa v súčasnosti čoraz viac vyskytujú v našom slovníku, čo odzrkadľuje skutočnosť, že sa s týmito javmi pomerne často stretávame v bežnom živote. Školstvo je miestom, ktorému sa tieto fenomény nevyhýbajú.

 

Ani povinná školská dochádzka v zahraničí nemusí byť problém. Ak viete ako na to...
Žijeme v globalizovanom svete. Je pomerne bežné, že rodičia cestujú za prácou do zahraničia a deti idú s nimi. V takom prípade musia školu požiadať o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Neviete, ako postupovať v prípade, že žiak, ktorého ste prijali do vašej školy, žije s rodičmi v zahraničí a mal by si tam plniť povinnú školskú dochádzku?

 

Súťaž Vráťme knihy do škôl v apríli vrcholí. A RAABE je opäť pri tom
Bratislavský samosprávny kraj, ABCknihy.sk a vydavateľstvá IKAR a RAABE Slovensko odštartovali 15. februára 2016 už piaty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl. Do 15. apríla sa môžete ešte stále zapojiť do súťaže

 

Novinka pre všetky dobré vedúce školských jedální
Orientujete sa v aktuálnych právnych predpisoch, ktoré sa dotýkajú prevádzky školských jedální? Viete o tom, že zákon o verejnom obstarávaní bol za posledný rok novelizovaný už päťkrát? Stihli ste si už naštudovať nový zákon o odpadoch a viete ako má školská jedáleň postupovať pri likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu?

 

Kazuistiky – vďačný nástroj ako sa vyvarovať chýb a poučiť priamo z praxe
Pracujete ako špeciálny pedagóg, psychológ? Ste odborným zamestnancom v školstve a stojíte pred problémom so žiakom s poruchou správania? Chceli by ste vedieť, ako eliminovať napríklad trému v školskom prostredí? Stretli ste sa u svojich žiakov so spavou chorobou? Viete, ako spolupracovať s nadaným dieťaťom v triede a s jeho rodičmi? Máte podozrenie na alkoholizmus v rodine svojho žiaka?

 

Aký bude Edičný rad pre všeobecného lekára v roku 2016?
Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov pokračuje aj v roku 2016. Všeobecní odborní lekári v nej nájdu vždy to, čo práve potrebujú:
 
Nenechajte si ujsť najväčšie stretnutie pedagógov tohto roka!
5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie
Tento email bol odoslaný na adresu %%emailaddress%% na základe súhlasu so zasielaním informácií zo skupiny spoločností nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. prostredníctvom elektronickej pošty podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním elektronickej pošty môžete kliknutím na odkaz SEM a aktualizovať svoju e-mailovú adresu môžete zaslaním správy na: marketing@raabe.sk