Administratíva

Odporúčame
Jedinečná publikácia určená všetkým asistentkám, ktoré chcú lepšie porozumieť sebe a svojmu priamemu nadriadenému. Publikácia predstaví základné piliere interpersonálnej komunikácie na báze konkrétnych situácií, s ktorými sa dennodenne stretávate v práci.
28.00 €  

Aktuality

Slovo komunikovať má latinský pôvod a znamená „urobiť spoločným“. To, čo bolo výlučne moje a bolo viazané na moju psychiku, tlmočím svetu. Takže komunikovať znamená mnoho dať. A každý môže dať len to, čo má. Započúvajte sa niekedy pozorne do náhodných rozhovorov ľudí na ulici alebo v dopravných prostriedkoch a možno...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2009 bude prvýkrát vykonané v novej mene – v eurách. Oproti predchádzajúcemu roku sa líši aj tým, že v zákone o dani z príjmov bola ustanovená nová položka, ktorá bude mať značný vplyv na ročné zúčtovanie u nízkopríjmových skupín zamestnancov, a to zamestnanecká prémia.
Národná rada Slovenskej republiky sa 2. decembra minulého roka uzniesla na schválení vládneho návrhu zákona, ktorým s účinnosťou od 1. marca 2010 dochádza k novelizácii Zákonníka práce. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, je už v súčasnosti publikovaný v zbierke zákonov pod číslom 574/2009 Z. z.