PDF články

Odporúčame
Odporúčaný postup pri nájme a podnájme priestorov pre ambulanciu.
7.00 €  
Oznamovacie povinnosti poskytovateľa pri poškodzovaní zdravia pacienta
3.00 €  
Príspevok rozoberá pravidlá pre poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
3.00 €  
V príspevku nájdete prehľad pravidiel pri vedení zdravotnej dokumentácie, pri zápise do nej, jej zabezpečení a uchovávaní a postup pri odovzdávaní inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
3.00 €  
Nezmluvný zubný lekár je poskytovateľ, ktorý nemá so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jeho právne postavenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je spravidla rovnaké ako zmluvného lekára, predsa však vykazuje isté špecifiká, o ktorých sa dozviete v tomto príspevku.
3.00 €  
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže dobrovoľne rozhodnúť, kedy ukončí svoju činnosť a požiada o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V príspevku nájdete odporúčaný postup pri rušení svojej súkromnej praxe.
3.00 €  

Aktuality

S hrôzou sledujem správy o veľkých zmenách, ktoré sa chystajú pre všeobecných lekárov. Som jednou z nich, mám za sebou 30-ročnú prax v ambulancii praktického lekára a dva roky na oddeleniach v nemocnici. Podľa spomínaných informácií sme boli nesvojprávni.
Zašitie drobnej rany, ale aj neplánovaný pôrod mimo nemocnice zvládne o pár rokov aj praktický lekár. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo zásadné zmeny v učebných osnovách pre všeobecných lekárov. Tí sa už od septembra na lekárskych fakultách začnú pripravovať na väčšie kompetencie, aké majú dnes. Rozšíria si zručnosti z chirurgie, gynekológie, ale aj z ORL či neurológie.
Bežným slovenským zubárom je v súčasnosti 57-ročná žena. Stomatológov vo veku viac ako 60 rokov je pritom až 33 percent. Dôvodom starnutia lekárov je skutočnosť, že v minulosti lekárske fakulty prijímali menší počet študentov stomatológie.