PDF články

Odporúčame
Odporúčaný postup pri nájme a podnájme priestorov pre ambulanciu.
7.00 €  
Oznamovacie povinnosti poskytovateľa pri poškodzovaní zdravia pacienta
3.00 €  
V príspevku nájdete prehľad povinností,ktoré máte v prípade, ak sa rozhodnete nainštalovať do svojej čakárne kamerový systém.
3.00 €  
V príspevku nájdete prehľad zmien,ktoré máte ako poskytovatelia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia, vo vzťahu k zdravotným poisťovniam, pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pri zavádzaní e-healthu, ako zdravotnícki pracovníci, ako členovia komôr, vyplývajúce zo zákona o liekoch a vo vzťahu k verejnému zdravotníctvu.príspevku nájdete prehľad zmien,ktoré máte ako poskytovatelia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
9.00 €  
Aké je postavenie privátnych ambulancií v procese spracúvania osobných údajov a aké povinnosti im vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov.
20.00 €  
Aktuálne zmeny zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a súvisiacej vyhlášky č. 9/2009 Z. z. + vybrané časti vyhlášky č. 9/2009 Z. z.
9.00 €  

Aktuality

S hrôzou sledujem správy o veľkých zmenách, ktoré sa chystajú pre všeobecných lekárov. Som jednou z nich, mám za sebou 30-ročnú prax v ambulancii praktického lekára a dva roky na oddeleniach v nemocnici. Podľa spomínaných informácií sme boli nesvojprávni.
Zašitie drobnej rany, ale aj neplánovaný pôrod mimo nemocnice zvládne o pár rokov aj praktický lekár. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo zásadné zmeny v učebných osnovách pre všeobecných lekárov. Tí sa už od septembra na lekárskych fakultách začnú pripravovať na väčšie kompetencie, aké majú dnes. Rozšíria si zručnosti z chirurgie, gynekológie, ale aj z ORL či neurológie.
Bežným slovenským zubárom je v súčasnosti 57-ročná žena. Stomatológov vo veku viac ako 60 rokov je pritom až 33 percent. Dôvodom starnutia lekárov je skutočnosť, že v minulosti lekárske fakulty prijímali menší počet študentov stomatológie.