Lekári

Odporúčame
Využite 40 % zľavu na publikácie. Balík obsahuje publikácie – Právna sebaobrana lekára časť 1. a 2.
33.00 €  
Využite 50 % zľavu na publikácie. Balík obsahuje publikácie – Kazuistiky z vnútorného lekárstva a Kazuistiky z pediatrie.
24.00 €  
Komplexný pohľad na terapiu choroby s dôrazom na liekové interakcie, ktorých výskyt sa zvyšuje s počtom predpísaných liekov.
80.00 €  
Odborné a pritom ľahko čitateľné články. Obsah je prispôsobený vašim aktuálnym požiadavkám tak, aby ste nestrácali čas hľadaním dôležitých informácií v obsiahlych monografiách, ale aby ste ich mali vždy poruke.
100.00 €  
Informácie o diferenciálnej diagnostike založenej na klinicky významných príznakoch, interpretácii výsledkov laboratórnych vyšetrení, stručný popis chorôb a možnosti ich terapie.
70.00 €  
Publikácia sa podrobne venuje nariadeniam, ktoré prináša novela Zákonníka práce, ktorú parlament prijal na svojej októbrovej schôdzi. Na praktických príkladoch uvidíte, ako máte nové povinnosti aplikovať vo svojej každodennej praxi.
20.00 €  

Aktuality

Rezort zdravotníctva sa rozhodol urobiť poriadky v poplatkoch u ambulantných lekárov, ktoré sú pre pacientov často neprehľadné. Určuje im mantinely, v rámci ktorých si môžu tieto poplatky stanovovať. Analytik Health Policy Institute (HPI) Tomáš Szalay to oceňuje, zároveň však vyjadril pochybnosti o tom, či zmeny budú v praxi aj fungovať.
Asociácia súkromných lekárov (ASL) chce pokračovať vo vytváraní jasných pravidiel v oblasti poplatkov. Vypracovala návrh zoznamu výkonov za priamu úhradu, teda tých výkonov, za ktoré si pacient zaplatí sám.
Ministerstvo zdravotníctva robí poriadky v neprehľadných poplatkoch ambulantných lekárov. Po novom by tak pacienti mohli mať jasnejšie v tom, za čo od nich môže lekár žiadať peniaze a čo je už neoprávnené.