• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Benefity pre učiteľov, aké tu ešte neboli!

Pridané: 29.09.2016 13:15:00 Počet zobrazení: 741

29 September 2016

Stránku www.skolskyportal.sk predstavilo odborné nakladateľstvo RAABE nielen učiteľom, ale všetkým priaznivcov kvalitného vzdelávania už pred siedmimi rokmi, počas ktorých sa stala najväčším komunitným portálom pre učiteľov na Slovensku. Od septembra tohto roka vo svojej vynovenej verzii prinášame návštevníkom benefity, aké tu ešte neboli! Poďte, zoznámte sa s novým a lepším Školským portálom! Presvedčte sa sami, že nejde len o nové farby a logo. Vynovený Školský portál vám prináša oveľa viac!

Ako sa to celé začalo?
„Stránkou Školský portál, ktorý sme spustili v septembri 2009, sme chceli prehĺbiť náš vzťah s učiteľmi. Okrem kvalitných metodických materiálov pre učiteľov sme im chceli dať aj niečo navyše. Pridanú hodnotu v podobe nielen aktuálnych informácií, ale aj priestor, kde by mali možnosť na vyjadrenie svojich názorov, na výmenu skúseností a diskusiu s kolegami. Ponúkli sme im možnosť stať sa členom prvej internetovej komunity riaditeľov škôl a učiteľov, spoznať a nadviazať spoluprácu s kolegami na celom Slovensku. Sme radi, že vtedajšie ciele sme nám podarilo naplniť. Učitelia na stránke našli veľa praktických informácií, spoznali nových ľudí, obohatili sa novými myšlienkami a oboznámili sa novými riešeniami, ktoré veríme, že využili vo svojej praxi," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Ako vzápätí dodáva: „Teraz však nastal čas posunúť sa ďalej, učitelia dozreli, a tak, ako sú stále náročnejší žiaci a rodičia, rovnako stúpa aj náročnosť učiteľov. Nový Školský portál je preto v prvom rade prehľadnejší, ale nie je to len dizajn, ktorý sa zmenil. Rovnako nároční sme boli aj my sami pri koncipovaní jeho obsahu. Výsledkom viac ako ročnej práce je, že učiteľom dnes na stránke ponúkame množstvo informácií a aktivít na stiahnutie, aké tu v doterajšej histórii fungovania stránky nebolo."

Články podľa zamerania
Aktuálne články nájdu učitelia rozdelené podľa obsahu do piatich sekcií: legislatíva, personalistika, prevádzka školy, vzdelávanie a výchova, škola a rodina.

portal lista

Fórum – miesto pre diskusiu, udalosti a dôležité linky
Obľúbená rubrika FÓRUM prináša priestor na výmenu skúseností. Chcete sa opýtať na skúsenosti iných učiteľov, prečítať si ich názory? Práve na to je tu fórum, kde sa po prihlásení môže učiteľ zapojiť do diskusie s ostatnými. Zaujímajú vás najbližšie udalosti, ktoré sa dejú v oblasti školstva? Potrebujete si stiahnuť dôležité dokumenty? Využite odkazy na fórum, udalosti, resp. dôležité linky v hornej časti stránky (modré záložky) a dostaňte sa rovno k informáciám, ktoré potrebujete!

Aké benefity prináša učiteľom Školský portál?
Okrem denne aktualizovaných informácií z oblasti školstva učitelia majú teraz k dispozícii aj množstvo praktických pomôcok priamo využiteľných na vyučovaní.

portal aktivity


 

 

 

 

 

 

 Kaleidoskop prírodných vied
kaleidoskopKaleidoskop obsahuje tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre registrovaných používateľov stránky, ktoré môžu využiť učitelia na prírodovedných predmetoch. Či už je to fyzika, chémia, prírodoveda alebo matematika, na každý predmet je tematicky zamerané iné cvičenie, ktoré môžu realizovať so žiakmi na hodinách. Pridanou hodnotou je využívanie medzipredmetových vzťahov. Napríklad o ľudskom srdci sa dá niečo nové naučiť na biológii, ale rovnako tak aj na fyzike, chémii, či dokonca matematike. Prečo si neuľahčiť prípravu na vyučovanie a svojim žiakom spestriť hodiny o zaujímavé aktivity? Viac informácií nájdete TU.

Zriaďovateľ
zriadovateľlPrichádzate do konfliktu so zriaďovateľom školy? Práve pre zriaďovateľov je tu úplne nová sekcia a newsletter, ktorý im s mesačnou pravidelnosťou bude pomáhať pri ich náročnej práci. Ak majú zriaďovatelia záujem o aktuálny prehľad najdôležitejších správ, radi by získali konkrétne návody na aplikáciu zložitých nariadení do praxe alebo by chceli mať prístup k informáciám o organizácii riaditeľov škôl a školských zariadení, na odber newslettera sa môžu prihlásiť TU.


Škôlkar

skolkarZaujímavé nápady na edukačné aktivity pre materské školy a malých škôlkarov vo veku 5 – 6 rokov. To je obsah sekcie Škôlkar, v ktorej nájdu materinky pravidelný seriál cvičení a aktivít pre všetky vzdelávacie oblasti predprimárneho vzdelávania, a to v súlade s Inovovaným ŠVP pre MŠ. Učiteľky v MŠ sa dozvedia podrobnosti k vykonaniu aktivity, ako napríklad jej zameranie, potrebné pomôcky, popis aktivity a tipy. Ak chcete byť aj vy pravidelne mesačne zásobení o nové zábavné a poučné aktivity, nezabudnite sa prihlásiť na ich odber TU.

Úspešný manažment triedy
Christoph Eichhorn, švajčiarsky supervízor a psychoterapeut, učiteľom na základných školách prostredníctvom článkov prezradí, ako zvládnuť žiakov, zabrániť vyrušovaniu a vytvoriť v triede príjemnú atmosféru. Nechajte sa inšpirovať a využite skúsenosti odborníka v oblasti zdravotnej psychológie a sebamanažmentu. Články nájdete TU.

Odborník radí
odborník radíOdborné články na špecifické témy pre pedagógov píše Ing. Jarmila Belešová, odborníčka v oblasti personalistiky pre školy, ktorá má dvadsaťročné skúsenosti z pôsobenia na MŠVVaŠ SR. Spôsobilosť na právne úkony, zaradenie učiteľky MŠ, rodinný príslušník ako nadriadený, skončenie pracovného pomeru s dôchodcom – možno učitelia riešia podobný problém. Odborné články nájdu TU.

 

Testovanie SJL
testovanieUčíte slovenský jazyk a literatúru na druhom stupni ZŠ? Úlohy v tejto rubrike u žiakov rozvíjajú logické myslenie, čítanie s porozumením, aplikáciu poznatkov a overovanie vedomostí a učiteľovi šetria čas na prípravu praktických cvičení, ktoré by pripravili žiakov na Testovanie 5 či 9. Prečo nedať žiakom šancu, aby si vyskúšali testovanie aj „na nečisto"? Viac zistíte TU.

 

Žiak so ŠVVP
svvpŽiakov so špecifickými poruchami učenia je stále viac. A učitzeľ potrebuje aktivity určené pre žiaka s dysgrafiou, dysortografiou, dyslexiou alebo dyskalkúliou. Nový Školský portál nezabúda ani na nich. Prinášame na stiahnutie špeciálne aktivity a úlohy zostavené odborníkmi, ktorými si žiak precvičí správnu techniku čítania, písania, osvojí si gramatiku alebo precvičí matematiku. Každá aktivita obsahuje metodické pokyny a ciele. Ak máte o aktivity záujem, prihláste sa TU!

 

Súťaže
sutazeZasúťažte si s nami o praktické učebné pomôcky a ďalšie zaujímavé ceny. Vždy aktuálne súťaže nájdu učitelia pod príslušnými obrázkami. Aktuálne prebieha súťaž Čitateľský oriešok 3 pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka, ktorá je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti, fantázie a predstavivosti žiakov. Zapojte sa do súťaže TU, získajte zľavu na pracovné zošity Tajomstvá sveta a hrajte o vecné ceny!

 

Newsletter pre školy
udalostinewsletterUčitelia sa stále môžu prihlásiť na odber noviniek – prehľad tých  najdôležitejších článkov z oblasti školstva za  príslušný mesiac. Ak chcete mať aktuálne informácie o udalostiach, ktoré sa budú konať v najbližšom období, sledujte naše Udalosti a v kalendári si jednoducho môžete nájsť to, čo vás zaujíma.

Hľadáte si prácu v oblasti školstva?
Učitelia, vychovávatelia alebo špeciálni pedagógovia nájdu na Školskom portáli ponuku aktuálnych pozícií v oblasti školstva, ktorá je vytváraná v spolupráci s portálom EDUJOBS. Želáme veľa šťastia pri hľadaní práce!

 

 

Príjemné čítanie na novom a lepšom Školskom portáli
a veľa pracovných aj osobných úspechov v novom školskom roku!

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info