• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Novinka: Právna sebaobrana pre lekárov. Viete ako sa brániť?

Pridané: 20.11.2016 20:00:00 Počet zobrazení: 555

20 November 2016

V odbornom nakladateľstve RAABE práve vychádza druhé aktualizované vydanie úspešnej dvojice odborných brožúr, ktoré obsahujú všetky legislatívne zmeny, ktoré v roku 2016 vstúpili do platnosti.

Pomocou publikácie Právna sebaobrana lekára 1 s podtitulom Lekár ako účastník trestného konania sa budú môcť lekári vedieť úspešne brániť pred médiami, ktoré sa ich snažia škandalizovať aj pred útokmi zo strany agresívnych pacientov. „Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, viditeľné v našej spoločnosti ako napríklad škandalizácia lekárov zo strany médií, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov zo strany poisťovní, kde sa ako argument uvádza aj nespokojnosť zo strany pacientov," predstavila reedíciu knižného titulu Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Podľa jej slov je veľmi dôležité, aby dnes lekári mali okrem medicínskych znalostí aspoň základný prehľad o tých častiach Trestného zákona, s ktorými môžu byť pri výkone svojho povolania konfrontovaní. „Vďaka získaným informáciám budú adekvátne reagovať v prípade ataku, zvolia správnu prevenciu pred právnymi spormi v lekárskej praxi, minimalizujú negatívne dôsledky v prípade súdneho sporu alebo včas odhalia nekompetentného advokáta," dodala.

Hlavným cieľom publikácie Právna sebaobrana lekára 2 s podtitulom Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi je priniesť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podrobné informácie k problematike zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa môže mnohokrát existenčne dotknúť činnosti samotného zdravotníckeho zariadenia. „Spory s pacientmi a ich rozmanitosť, a to s ohľadom na dynamický vývoj právneho prostredia a odpozorovávania moderných tendencií ochrany práv pacienta, si vyžadujú prehľad o tom, čo robiť a ako sa možno účinne brániť," povedala Mira Schrimpelová.

V tejto publikácií nájdu čitatelia oveľa viac, množstvo príkladov z praxe, ktoré boli riešené súdmi a ktorých závery môžu podporne aplikovať aj v ich prípade, rovnako aj to, ako v prípade zodpovednosti ochrániť svoju prax pred uplatňovanými nárokmi pacienta a čo všetko môžu použiť na svoju obranu.

Viac informácií o titule Právna sebaobrana 1 nájdete TU.

Viac informácií o titule Právna sebaobrana 2 nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info