• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Podporujeme u detí dobrý štart do školy

Pridané: 27.01.2016 15:45:00 Počet zobrazení: 1018

27 Január 2016

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko sa – okrem nadnárodného projektu World of Work – spolu s ďalšími 8 partnermi aktuálne podieľa aj na realizácii projektu s názvom „Good Start to School“, ktorý je zameraný na oblasť predškolského vzdelávania detí.

„Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Ešte v roku 2012 OECD vytvorila tzv. „Výhľady vzdelávacej politiky", teda analýzy zameriavajúce sa na problémy, ktoré sa vzťahujú na kvalitu predškolského vzdelávania v rôznych krajinách. Obsahujú možnosti a stratégie, ako predškolské vzdelávanie v jednotlivých krajinách zlepšiť," vysvetlila Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodala, aj pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko boli navrhnuté podobné postupy, ako napríklad:
• zlepšenie nadväznosti predškolského vzdelávania na základné vzdelávanie,
• zlepšenie komunikačných schopností zamestnancov škôl pre efektívnu realizáciu rámcového vzdelávacieho programu.

„Good start to school (GSS) je projekt, ktorý sa zameriava na spomínané problémy. Výstupom, ktorý je určený všetkým osobám zainteresovaným v predškolskom vzdelávaní, hlavne učiteľom a rodičom, je príprava a nasledovné zavedenie inovatívneho modelu komunikácie medzi rodinou a materskou školou a skvalitnenie cieľov výchovy a vzdelávania. Projekt má za úlohu naštartovať medzi nimi aktívnu komunikáciu, keďže v dnešnej dobe sú prístup a očakávanie od vzdelávacieho programu a jeho realizácie v MŠ u oboch skupín rozdielne," povedala Mira Schrimpelová.

Projekt GSS sa zameriava na tri hlavné cieľové skupiny: deti, učiteľov aj rodičov.

Ciele projektu
• zlepšenie kvality predškolského vzdelávania v strednej a vo východnej Európe,
• zaistenie najlepšieho možného štartu našich detí do života zjednodušením prechodu medzi rodinou a školou či jednotlivými stupňami vzdelania,
• vytvorenie uceleného, dobre koordinovaného pedagogického modelu, ktorý zahŕňa všetky zúčastnené osoby.

Zámer projektu
• navrhnúť, vyvinúť a uplatniť inovatívny model pre evaluáciu dôležitých oblastí vývoja a výchovy detí v predškolskom vzdelávaní, ku ktorému je potrebná aktívna komunikácia pedagógov a rodičov,
• školiť učiteľov, ako model používať, a poskytnúť rodičom spätnú väzbu v podobe hodnotenia dieťaťa a návrhov možností ďalšieho rozvoja,
• viesť a informovať rodičov o potrebe podporovať ich dieťa počas vzdelávacieho procesu a obzvlášť počas prechodu medzi stupňami vzdelávacieho systému.

Výstupy projektu budú k dispozícii vo forme zbierky praktických materiálov, a to štruktúrovaného formulára pre záznamy diagnostického sledovania detí v MŠ, príručky pre učiteľov a príručky pre rodičov.

Na realizácii projektu sa podieľa spolu 9 partnerov z troch krajín – z Česka, Slovenska a Maďarska: České Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o., Masarykova univerzita v Brne (MU), Materská škola „Čtyřlístek" v Prahe, Základná škola s materskou školou Plzeň-Božkov, Materská škola „Slunečnice" v Maršoviciach, Základná škola a materská škola Jána Amosa Komenského z Bratislavy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Materská škola Fasori Kicsinyek v Budapešti a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (Raabe Klett Maďarsko)

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete TU.

 

Partneri projektu

RAABE CZ Masarykova Univerzita MŠ Čtyřlístek
ZŠ a MŠ Božkov MŠ Slunečnice ZŠ a MŠ JAK Bratislava
RAABE Slovensko Fasori Kicsinyek Ovodaja RAABE HU

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info