• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

RAABE koordinátorom medzinárodného projektu na podporu výučby prírodovedných predmetov

Pridané: 01.08.2016 16:30:00 Počet zobrazení: 1223

01 August 2016

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko získalo grant na medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt s názvom „ I – SKYPE – Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education“ na podporu vzdelávania prírodovedných predmetov na 1. stupni základných škôl bude trvať 33 mesiacov. RAABE získalo grant 302 905 EUR.

Cieľom projektu je poskytnúť učiteľom na 1. stupni ZŠ podporu pri vyučovaní prírodovedných predmetov prostredníctvom inovatívnych materiálov a používaním nástrojov interaktívneho vzdelávania. „Naším zámerom, spolu s ostatnými partnermi projektu, je zvýšiť úroveň prírodovedného vzdelávania v školách, vytvoriť príležitosť podeliť sa s príkladmi dobrej praxe z iných európskych krajín a týmto spôsobom dostať prírodovedné predmety do popredia záujmu už na primárnom stupni vzdelávania. A to všetko za účelom zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy v rámci krajín Európskej únie,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Projekt je zameraný na učiteľov prírodovedných predmetov na 1. stupni ZŠ, žiakov 1. stupňa ZŠ (vek 6 – 10) a tiež predstaviteľov štátu zodpovedných za oblasť školstva a tvorbu vzdelávacej politiky a základných školských dokumentov pre primárne vzdelávanie.

Medzinárodný projekt pod názvom I – SKYPE bude prebiehať od októbra 2016 do júna 2019, a pod vedením RAABE budú v rámci neho spolupracovať aj ďalší partneri:

 • Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko – koordinátor projektu
 • Trnavská univerzita v Trnave, SVK – tvorca obsahu
 • Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, CZ – tvorca obsahu
 • ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka, Šintava, SVK – evaluátor obsahu
 • ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha, CZ – evaluátor obsahu
 • Internátna škola Louisenlund, Nemecko – evaluátor obsahu
 • M7 – PR agentúra, SVK – tvorca e-obsahu (online vzdelávacia platforma)

„Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí zostaviť rozsiahlu metodickú príručku pre učiteľov, zrealizovať interaktívne workshopy a tiež vytvoriť online vzdelávaciu platformu, kde učitelia nájdu všetko potrebné pre výučbu prírodovedných predmetov. Spolu s tým sme pripravení predložiť koncepciu prírodovedného vzdelávania, ktorá by mohla slúžiť ako podklad i inšpirácia pre prípadnú reformu štátneho kurikula práve v oblasti prírodovedného vzdelávania,“ predstavila zámery koordinátora I – SKYPE projektu Mira Schrimpelová.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info