• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

RAABE mediálnym partnerom novej chemickej súťaže pre základné školy

Pridané: 10.02.2017 11:55:41 Počet zobrazení: 339

10 Február 2017

3. februára 2017 odštartoval prvý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Chémia pod pokrievkou „Skús pokus". Organizátorom je učebnicové nakladateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a osemročných gymnázií. Stačí skúsiť pokus s bežnými potravinami, natočiť ho na video a poslať ho do 15. apríla organizátorovi súťaže.

Koncept celkom novej súťaže je výsledkom spolupráce troch subjektov – vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a Združenia učiteľov chémie, ktorí koncom januára tohto roka podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Súťaž, ktorá bola po prvý raz verejne predstavená v rámci 5. národnej konferencii učiteľov chémie v Banskej Bystrici je ich prvým spoločným projektom. Záštitu nad súťažou prevzal bývalý predseda Slovenskej akadémie vied a jedna z najväčších vedeckých kapacít na Slovensku prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Odborným garantom a predsedom poroty je predsedníčka Združenia učiteľov chémie RNDr. Helena Vicenová.

O súťaži
Súťaž Chémia pod pokrievkou „Skús pokus" má dve časti. Prvou úlohou žiakov je s pomocou učiteľa vytvoriť súťažný tím, ktorý pozostáva z dvoch až ôsmich členov. Druhou vymyslieť a aj zrealizovať chemický pokus s bežne dostupnými potravinami. Učiteľ samotný pokus nevykonáva, je „len" jeho mentorom. Žiaci následne natočia pokus na mobilný telefón a video pošlú do 15. apríla 2017 organizátorovi súťaže. Videozáznam zhodnotí odborná komisia zložená z vedeckých a pedagogických elít Slovenska, pričom v rámci hodnotenia sa bude prihliadať ako na odbornú úroveň pokusu, tak aj na formu prezentácie a určí prvé až tretie miesto.

V druhej časti sprístupní organizátor súťaže najlepšie videá na webovej stránke www.expolpedagogika.sk, kde bude mať verejnosť možnosť hlasovať a vybrať tri najatraktívnejšie súťažné príspevky.

Dôležité termíny
Začiatok súťaže: 3. február 2017
Ukončenie posielania príspevkov: 15. apríl 2017
Uverejnenie súťažných príspevkov: 20. apríl – 20. máj 2017
Vyhodnotenie súťaže: koniec mája 2017

Benefity pre žiakov aj školy
Nová chemická súťaž má zámer naučiť žiakov vnímať chémiu ako súčasť bežného života, keď žiaci nemajú len možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy, či pracovať v tíme. Nie sú to však len hodnotné ceny, o ktoré budú tímy bojovať. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa okrem cien rozhodlo odmeniť každú školu, ktorá svojich žiakov zapojí do súťaže, aj špeciálnym darčekom – 50 % zľavou na nákup Cvičebníc chémie z učebnicového nakladateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa navyše samostatnú cenu.
Výhercovia sa koncom mája 2017 zúčastnia slávnostného vyhodnotenia súťaže, kde budú objavovať tajomstvá molekulárnej kuchyne.

Viac informácii o súťaži spolu s prihláškou nájdu učitelia aj žiaci na webovej stránke www.expolpedagogika.sk.

Návod, ako na to prináša súťažiacim video, ktoré malo premiéru na 5. národnej konferencii učiteľov chémie v Banskej Bystrici

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info