• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

RAABE pozýva učiteľov na bezplatné školenia

Pridané: 03.08.2017 13:00:00 Počet zobrazení: 1141

03 August 2017

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko organizuje aj toto leto sériu bezplatných školení vo vybraných mestách Slovenska pre pedagógov základných škôl. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom u žiakov ZŠ budú hlavnými cieľmi augustových vzdelávacích podujatí.

Celoslovenskú roadshow bezplatných školení pre pedagógov základných škôl organizuje RAABE v termíne od 22. do 31. augusta 2016 v šiestich mestách Slovenska: V Prešove, Poprade, Martine, Trnave, Bratislave a v Banskej Bystrici.

Školenie 1 / Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú?
banner 1„Augustovou roadshow chceme upozorniť na potrebu rozvíjania techník a metód čítania s porozumením – tentokrát od prvého až po deviaty ročník základnej školy. Účastníkom školení priblížime aktuálne problémy žiakov pri čítaní s porozumením a ich vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov. Spoločne s lektorkou budú učitelia hľadať odpovede na otázky: Ako môže učiteľ zistiť, či jeho žiaci rozumejú prečítanému textu? Ako im môže pomôcť, aby správne pochopili text? A ako vlastne treba hodnotiť úspešnosť žiakov pri čítaní s porozumením," predstavila zameranie roadshow pre základné školy Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.
V praktickej časti nebude chýbať prezentácia konkrétnych príkladov rozvíjania čitateľskej gramotnosti za pomoci pracovných zošitov z RAABE – Tajomstvá sveta a Testovanie. „Tieto pracovné zošity môžu uľahčiť prácu učiteľa na hodinách a umožnia mu pripraviť žiakov na prácu s textom. Úlohy sú zamerané na rôzne čitateľské stratégie ako napr.: vyhľadávanie informácií, ich hodnotenie, pochopenie textu a vyjadrenie vlastného stanoviska k téme textu a vedú žiakov k tomu, aby čítanie prepájali so svojimi predošlými vedomosťami a skúsenosťami," povedala lektorka augustových RAABE školení Mgr. Libuša Bednáriková.

Školenie 2 / Máme radi prírodné vedy
banner 2V rámci bezplatných školení pre učiteľov ZŠ predstavíme koncepciu tematického celku Teplo a Teplota vo fyzike pre 7. ročník základných škôl. Na školení nebudú chýbať ukážky konkrétnych praktických aktivít, zaujímavé námety na činnosti a pokusy priamo počas vyučovacích hodín v bežnej triede. A to všetko so zámerom podnietiť učiteľov, aby rozvíjali aktívnu samostatnú prácu žiakov," priblížila zámery školení ich lektorka, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

 

Prihlásiť sa na roadshow Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú môžete TU.
Prihlásiť sa na roadshow Máme radi prírodné vedy môžete TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info