• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Škola patrí všetkým

Pridané: 04.01.2016 13:00:00 Počet zobrazení: 951

04 Január 2016

Ktosi múdry povedal, že škola je priestorom, ktorý by mal pomáhať rozdiely prekonávať, nie ich posilňovať, aby všetci žiaci mali rovnakú šancu do budúcna. Aj čo sa týka voľby povolania.

Zrejme je vám známy tzv. Rozenthalov efekt. V tomto experimente sa učitelia k žiakom správali tak, že od nich očakávali dobré výkony bez ohľadu na to, aké mali predtým známky alebo výsledky v testoch. Chválili každý náznak dobrého výkonu a prehliadali drobnejšie chyby. U žiakov sa pozitívny prístup prejavil tým, že rástla ich sebadôvera a v učení sa zlepšovali. Aj v práci so žiakmi so ŠVVP nie je najšťastnejšie, ak sa ich rozvoj sleduje len papierovo, a nie priamo v kontaktoch všetkých, ktorí na ich výchove a vzdelávaní participujú. Žiaci so ŠVVP prechádzajú tými istými kariérovými vývinovými štádiami, musia plniť rovnaké úlohy ako ostatní žiaci, predsa však si prístup ku kariérovej výchove, k voľbe strednej školy vyžaduje viac trpezlivosti, modifikáciu metód a postupov.

Dôležitá rola výchovných poradcov
Ako potvrdil aj nedávny prieskum VÚDPaP v rámci národného projektu KomposyT, výchovný poradca je hneď po rodičoch druhou najvplyvnejšou osobou, ktorá žiaka usmernila pri voľbe povolania, čo potvrdilo 44 % žiakov. Prieskum tiež ukázal, že až 70 % žiakov zo ŠVVP sa už s výchovným poradcom o voľbe povolania rozprávalo a 61 % žiakov by uvítalo individuálne poradenstvo od výchovného poradcu. Potvrdilo sa tiež, že žiaci majú záujem aj o individuálne diagnostikovanie svojich predpokladov a chcú navštevovať burzy stredných škôl, čo potvrdila takmer polovica opýtaných v spomínanom prieskume.

Pomôcky pre výchovných poradcov

volba povolania 1    volba povolania 2   poradenstvo v skole   pomoc v praxi  

Vybrané metodické materiály odborného nakladateľstva RAABE, ktoré sú pedagogickým pracovníkom v rámci projektu KomposyT prístupné online.

Výchovní poradcovia využívajú pri žiakoch ZŠ so ŠVVP rôzne formy poradenstva pri profesionálnom rozhodovaní sa. Poskytujú žiakom individuálne poradenstvo, informácie o stredných školách, využívajú dotazníky, testy.... Nové digitalizované a printové metodické materiály či poradenské metodiky získané z národného projektu VÚDPaP, umožnili výchovným poradcom zásadným spôsobom skvalitniť ich prácu. Získali si tak väčšiu dôveru žiakov a rodičov pri rozhodovaní sa o budúcom povolaní. Nakoniec, najlepším dôkazom, že výchovné poradenstvo pre žiakov so ŠVVP s metodikami v rámci programu KomposyT funguje, sú dosiahnuté výsledky. Viac ako polovicu žiakov so ŠVVP z 9. ročníka prijali na strednú odbornú školu s maturitou, približne tretina žiakov pokračovala na strednej odbornej škole bez maturity. Na gymnázium sa dostalo 13 % žiakov.

Bližšie o metodikách
Výchovné poradenstvo a voľba povolania 1.
Výchovné poradenstvo a voľba povolania 2.
Poradenstvo v škole
Pomoc v praxi

Všetky materiály sú učiteľom voľne prístupné online TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info