• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TS Manažment triedy - základ dobrého vyučovania

Pridané: 05.06.2014 13:31:37 Počet zobrazení: 689

05 Jún 2014

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou“ v rukách svojich žiakov? Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko prináša učiteľom pomôcku – knihu Manažment triedy od Christopha Eichhorna. Slávnostne ju pokrstia Oľga Feldeková a Elena Vacvalová počas spoločenského večera konferencie „Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko“ vo štvrtok 5. 6. 2014 v Bratislave.

Christoph Eichhorn pôsobí na Pedagogickej vysokej škole v St. Gallene vo Švajčiarsku. Je diplomovaný psychológ, supervízor a aprobovaný psychologický psychoterapeut. Pracuje vo výchovno-vzdelávacej poradni v Graubündene a tiež ako tréner – špecializuje sa na psychológiu zdravia a sebakoučing. Jeho kniha Manažment triedy sa stala dôležitou pomôckou učiteľov v mnohých krajinách Európy. ,,Medzinárodné prieskumy potvrdzujú, že manažment triedy je základom pre dobré vyučovanie. Hlavnými znakmi manažmentu triedy sú vyučovanie zamerané na prevenciu a dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. To sú predpoklady k tomu, aby sa žiaci v triede cítili dobre a aby sa aj dobre učili. To je aj pochopiteľné. Ak je totiž počas vyučovania všetko hore nohami a napätie a konflikty medzi žiakmi a učiteľom sa zvyšujú, žiaci sa predsa nemôžu dobre učiť," vysvetľuje psychológ Ch. Eichhorn.

Krstnými mamami sa stali Oľga Feldeková a Elena Vacvalová.    Krst knihy Manažment triedy počas konferencie Učiteľ nie je Google.    

Čo hovoria štúdie?

 • Ak učiteľ počas vyučovania reaguje na vyrušovanie, vynaloží tak 7 - 18,5 % vyučovacieho času iba na to, aby zabezpečil poriadok = pri 12 ročnej školskej dochádzke sú to približne 1,5 - 2 školské roky!
 • Ak však učiteľ predchádza vyrušovaniu, tak na zabezpečenie poriadku vynaloží len 1 - 3,5 % vyučovacieho času.
 • Štúdia z Rakúska ukazuje, že výkony žiakov sa pri správnom manažmente triedy zlepšujú o 14% pri učiteľoch s nízkymi kompetenciami, pri učiteľoch s vysokými kompetenciami až o neuveriteľných 52%.

Čo znamená vyučovanie zamerané na prevenciu?

Príklad: Žiaci 5. triedy sa práve začali biť, keď ich učiteľka vstúpila do triedy. Videla, ako jeden žiak druhého udrel do chrbta. Vyučovanie sa ešte nezačalo a už musela niekoho napomínať a karhať.

ČO SA STANE V BEŽNOM PRÍPADE?
Učiteľka potrestá žiaka - ale ako? Má opísať nejaký text? Má ho pokarhať pred celou triedou? Má sa ospravedlniť svojmu spolužiakovi? A čo keď povie, že mu ten spolužiak vyplazil jazyk?
Čo by priniesli vyššie uvedené postihy?
Pravdepodobne nič a situácia sa týmto tiež nevyrieši. Na ďalší deň možno opäť dôjde ku konfliktom, len čo žiaci vstúpia do triedy.

MOŽNÉ RIEŠENIE:
Manažment triedy smeruje k tomu, aby k takýmto situáciám vôbec nedochádzalo. Existuje na to niekoľko dobre overených nástrojov:

Výhodami manažmentu triedy sú:

 1. Lepší vzťah medzi učiteľom a žiakom; učiteľka môže lepšie podporovať svojich žiakov pri učení. Vyskytuje sa menej problémov s disciplínou – podľa americkej štúdie učitelia, ktorí majú dobré vzťahy so svojimi žiakmi, majú o 30% menej problémov s disciplínou ako učitelia s napätými, príp. zlými vzťahmi so žiakmi.
 2. Žiaci sa cítia dobre a lepšie sa učia; „ďalší medzinárodný prieskum ukazuje, že žiaden iný znak nie je tak zreteľne a konzistentne spojený s úrovňou a pokrokom výkonu tried, ako triedny manažment" (Helmke, 2014, S10).
 3. Mnohé veľké meta-analýzy ukazujú, že medzi školskými intervenčnými programami pri žiakoch s provokatívnym a agresívnym správaním hrá manažment triedy najdôležitejšiu rolu. Redukuje až o 50 % pravdepodobnosť vzniku masívneho agresívneho vyrušovania.
 4. Lepšie zdravie učiteľa. Problémy s disciplínou sú totiž hlavným faktorom zaťaženia v učiteľskom povolaní. Aktuálna štúdia zo Švajčiarska hovorí, že počas prvých 5 rokov až 50% učiteľov opúšťa svoje povolanie kvôli nezvládnutým problémom s disciplínou žiakov.

Všetky tieto štúdie ústia do jedného zhodného zistenia: Manažment triedy tvorí základ dobrého vyučovania

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info