• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Najväčšie celoslovenské stretnutie pedagógov bude tento rok v Senci

Pridané: 21.03.2016 09:45:00 Počet zobrazení: 656

21 Marec 2016

Ako integrovať žiakov so ŠVVP do bežnej triedy? Potrebujú sociálne znevýhodnení iný prístup pri výchove a vzdelávaní? A ako nájsť ten správny? Máme sa čo učiť od cudzincov v našej škole? Ako učiť vyučovacie predmety po novom a hlavne inak? Vzdelávajú školy naozaj pre život, a nielen pre skúšky? Ako efektívne riadiť školu? Ako urobiť zo sabotéra v kolektíve učiteľov svojho spojenca v zborovni? Chcete sa vyznať v spleti zložitých legislatívnych predpisov?

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Príležitosť na diskusiu a výmenu názorov s kolegami. Ak si k tomu prirátate asi štyri stovky učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, získate celkom presný obraz o jubilejnom, už 5. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google 3, ktorú opäť organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko.

Odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave. Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 9. – 10. júna 2016 v Hoteli SENEC**** v Senci. Je určená všetkým pedagógom, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý to svoje: ako riaditeľ či zástupca školy, tak aj učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí.

Bohatý odborný aj sprievodný program
Odborný program tohtoročnej konferencie organizátori vystavali na troch nosných tematických pilieroch:
1. Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní
2. Rozmanitosť vzdelávacích procesov
3. Manažment školy

Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón 7 odborných prednášok, 12 seminárov, 12 workshopov, 6 okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na moderovanú diskusiu, ktorá mala v programe konferencie minulý rok premiéru. „Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli množstvo nových poznatkov aj inšpirácií k ich neľahkej práci a tiež nové formáty. V tomto duchu sa budeme snažiť aj tento rok nesklamať ich očakávania a opäť máme v pláne posunúť v organizácii konferencie latku o kúsok vyššie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Bádateľské aktivity v materskej škole, verejné obstarávanie, pedagogické riadenie, manažment školy, legislatívne zmeny v školstve, kvalita školy, žiaci so špecifickými poruchami učenia, vzdelávanie migrantov a ich prínos pre školu či návody, ako učiť vybrané predmety INAK, vzdelávanie pre život, človek a svet práce, hodnotenie pedagogických zamestnancov – to je len zopár tém, ktoré v Senci začiatkom júna odznejú.

Účasť viac ako 30 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Česka, Nového Zélandu, Švajčiarska, Írska, Indie a Nemecka je prísľubom kvalitného odborného programu. „Učitelia, ktorí na naše konferencie chodia pravidelne, už vedia, že program dvojdňového podujatia si vďaka rozmanitosti formátov aj tém môžu prispôsobiť podľa vlastných preferencií, podľa svojej odbornosti aj potrieb. Príjemnú atmosféru dotvoria aj tento rok známi moderátori a účastníkov čaká aj zaujímavý večerný program v podobe galavečera," povedala Mira Schrimpelová.

Kto všetko príde?
Za všetkých prednášajúcich spomeňme aspoň zopár mien: doc. RNDr. Peter Bero, PhD.; Ing. Jarmila Belešová; PhDr. Václav Trojan, Ph.D.; Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.; Christoph Eichhorn; prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.; Dr. Marek Tesar, PhD.; Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, ale aj mnoho ďalších erudovaných odborníkov. „Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová.

Profily lektorov si môžete pozrieť TU.

Ako sa prihlásiť?
Aktuálne prebieha prihlasovanie účastníkov na konferenciu. Dvojdňový program je teraz možné absolvovať s 50 % zľavou v predpredaji.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete TU.

 

 

Hlavný partner

odkaz

Partneri

odkaz odkaz Bystrina Bystrina
kvetinárstvo Orchidea kvetinárstvo Orchidea kvetinárstvo Orchidea

Mediálni partneri

TASR Školský servis FNPV ZUCH
rodinka.sk Predškolská výchova Rodina a škola  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info