• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS RAABE organizuje pre materské školy bezplatné školenia

Pridané: 06.08.2015 12:45:00 Počet zobrazení: 934

06 August 2015

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko pozýva všetky učiteľky a riaditeľky materských škôl na bezplatné školenia vo vybraných mestách Slovenska pod názvom Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti detí v novom Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Tento krok nakladateľstva RAABE je plne v súlade s filozofiou firmy, ktorá je postavená na podpore kvalitného vzdelávania na Slovensku vo všetkých stupňoch škôl. „Bezplatné školenia v deviatich slovenských mestách pripravujeme s cieľom objasniť učiteľkám a riaditeľkám v materských školách koncepcie počiatočnej gramotnosti detí vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Naším zámerom je – prostredníctvom skúseného lektora – predstaviť zmeny, ktoré prináša nový ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, pričom kladieme dôraz najmä na oblasti, ktoré doteraz neboli začlenené v kurikulárnych dokumentoch, ako napr. naratívne konvencie, poznávanie funkcií písanej reči, poznávanie konceptu tlače a knižných konvencií...," predstavila cieľ školení Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko. Ako dodala, účastníci školení sa pomocou praktických ukážok dozvedia, ako možno vytvárať v triede materskej školy podnetné prostredie na rozvoj kompetencií, schopností a poznania detí, a tiež získajú príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými kolegyňami.

Školenia RAABE povedie doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD., ktorá od roku 2006 pôsobí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako odborná asistentka, kde vyučuje predmety didaktika materskej školy, psychodidaktika a didaktika čítania a písania. Odborne sa zameriava na témy dotýkajúce sa (rodného) jazyka, genézy individuálneho a sociálneho poznania predovšetkým vo vzťahu k inštitucionálnej edukácii. Autorsky sa podieľala aj na nových pracovných zošitoch RAABE – Škôlkar, je tiež jednou z autoriek publikácií Svet škôlkara – námety na realizáciu aktivít vzdelávacích oblastí ŠVP pre materské školy.


Bezplatné školenia organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko v deviatich mestách Slovenska: v Košiciach, Michalovciach, Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene, v Martine, Žiline, Nitre, Trnave a Trenčíne – v posledný augustový týždeň.


Presný rozpis školení:

Mesto

Dátum
Začiatok školenia
Miesto konania Miestnosť
Košice
24. 8. 2015
9:00
Okresný úrad Košice - Odbor školstva
Zádielska 1
zasadačka – prízemie
Michalovce
24. 8. 2015
14:30
Mestské kultúrne stredisko
Nám. osloboditeľov 25
zasadačka – prízemie
Liptovský Mikuláš
25. 8. 2015
9:00
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
malá zasadačka – prízemie, č. dverí 117
Zvolen
25. 8. 2015
14:30
Mestský úrad Zvolen
Námestie slobody 22
zasadačka – prízemie
Martin
26. 8. 2015
9:00
Mestský úrad Martin
nám. S. H. Vajanského 1
veľká zasadačka – prízemie
Žilina
26. 8. 2015
14:30
Dom Odborov
Antona Bernoláka 51
(staršie pomenovanie námestie Ľ. Štúra 2129/1)
prednášková miestnosť č.101
Nitra
27. 8. 2015
11:30
Gymnázium
Párovská 1
aula
Trnava
28. 8. 2015
9:00
Okresný úrad Trnava
Kollárova 8
zasadačka
Trenčín
28. 8. 2015
14:30
Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3
zasadačka – č. dverí 150

Počet miest na bezplatné školenia je LIMITOVANÝ! Učiteľky a riaditeľky materských škôl sa môžu na bezplatné školenia prihlasovať už dnes TU.

Účastníci RAABE školení budú mať tiež medzi prvými možnosť zoznámiť sa so súborom celkom nových pracovných zošitov Škôlkar, ktoré ponúkajú pre 5- a 6-ročné deti spolu až 168 strán zábavy a aktivít, a ich obsah je vypracovaný v súlade s novým ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Súbor 7 pracovných zošitov Škôlkar

PupalaODPORÚČA:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
odborný garant a tvorca nového ŠVP
pre predprimárne vzdelávanie v MŠ

 

 

• Súbor 7 pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov.
• 7 vzdelávacích oblastí nového ŠVP pre MŠ = 7 pracovných zošitov.
• Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
Netradičný formát, kvalitný hrubý papier, plnofarebná tlač.
• Vždy až 24 strán aktivít a zábavy v súlade s novým ŠVP.
• V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček navyše.

skolkar1 skolkar2 skolkar3
skolkar4 skolkar5 skolkar6
skolkar7    

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info