• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TS Školská zrelosť a KuliFerdo

Pridané: 28.08.2014 19:40:22 Počet zobrazení: 1202

28 August 2014

BRATISLAVA – Už o pár dní školský zvonec zazvoní aj nováčikom – prvákom na základných školách. Na novú rolu žiaka dieťa musí byť pripravené, a to fyzicky, aj psychicky. Ako mu pritom môžu pomôcť rodičia?

Základná škola otvára dieťaťu veľmi rýchlo obzory, urýchľuje rozumový rozvoj, namiesto hry prichádza práca a plnenie povinností. U dieťaťa rastú nároky na vzdelávanie a výkonnosť. Vstup do školy je dôležitý míľnik, na ktorý ho pripravuje materská škola, ale zapojiť by sa mali aj rodičia. ,,Aj rodičia môžu svojim deťom pomôcť rozvíjať ich školskú zrelosť. Pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť sú praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity sú vhodné pre školské aj domáce prostredie," opisuje riaditeľka nakladateľstva RAABE Monika Oravská.

Na červené pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť nadväzujú modré pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť 2, ktoré pomôžu rozsah vedomostí a zručností dieťaťa zmapovať. Obe novinky sú vhodné na používanie v domácom aj školskom prostredí.

Školská zrelosť súvisí so zrelosťou centrálnej nervovej sústavy (CNS) a s prejavom odolnosti voči záťaži. Ide o schopnosť sústrediť sa, emočnú stabilitu dieťaťa, ktorú sprevádza pocit šťastia. Je to teda stav dieťaťa, ktorý zahŕňa psychickú, zdravotnú a sociálnu spôsobilosť začať školskú dochádzku a zvládnuť nároky školského vyučovania.

TIP pre rodičov:

KuliFerdo Školská zrelosť - súbor 8 pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

 Kuliferdo Školská zrelosť

Na červené pracovné zošity nadväzuje modrý KuliFerdo Školská zrelosť 2. Sú v ňom aktivity vhodné pre školské i domáce prostredie a pomôžu zmapovať rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Kuliferdo Školská zrelosť 2

7 zaujímavostí o školskej zrelosti

1) Otázka školskej zrelosti nie je nová, objavuje sa už vo Veľkej didaktike J. A. Komenského.

2) Vo veku 6 – 7 rokov dochádza k významným vývinovým zmenám, ktoré sú podmienené zrením aj učením.

3) Zrakové vnímanie dozrieva na konci predškolského veku na takú úroveň, ktorá je potrebná na čítanie a písanie. Zrelé dieťa si napr. dokáže obrázok systematicky pozerať, uvedomuje si, z akých častí sa skladá a aké sú medzi nimi vzťahy.

4) Sluchové vnímanie sa rozvíja rýchlejšie ako zraková percepcia. Väčšina 6-ročných detí dokáže bez problémov rozlišovať fonémy, t. j. zvuky hovorenej reči svojho materinského jazyka.

5) Asi pre 10 – 12 % detí je nástup do školy spojený s rizikom problémov a zlyhaní.

6) Zrelšie dieťa sa lepšie sústredí a vydrží lepšie pracovať. V tomto zmysle sa zrelosť stáva podmienkou kvalitnejšieho učenia, a teda aj lepšieho výkonu.

7) Ak je dieťa nezrelé, neznamená to, že je hlúpe, iba potrebuje čas.

Veľký míľnik pre dieťa, zmena aj pre rodiča

Nástup dieťaťa do základnej školy je zmenou i pre samotných rodičov. Dieťa má nové povinnosti (napr. domáce úlohy), ktoré menia režim a voľný čas i v rodine.

Rodič by mal:

 • povzbudzovať dieťa, poukázať na kladné stránky osobnosti dieťaťa, na to, čo už zvládlo a dokázalo,
 • byť trpezlivým — dieťaťu môžu ísť prvé dni domáce úlohy veľmi ťažko, nedokáže sústredene sedieť - cely deň sedelo v škole a muselo byť pozorné a môže byť nervózne z toho, že to isté musí robiť i doma,
 • pozitívne motivovať, vyzdvihnúť dobré veci, napr. čo všetko sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov, bude mať určité výhody a pod.,
 • rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, pripadne nepáčilo — je dôležité, aby dieťa cítilo v rodičoch oporu, aby vedelo, že nech by malo akýkoľvek problém, môže sa na nich obrátiť a že na nove, preň momentálne ťažké povinnosti nie je úplne samo,
 • dopriať dieťaťu čas na hru a oddych — dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto je dôležite vysvetliť mu, že aj keď má už určité povinnosti, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní,
 • nájsť si čas na spoločnú aktivitu s dieťaťom (vychádzky, šport a pod.).

Zdroj : Odborné nakladateľstvo RAABE, Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy, KuliFerdo Školská zrelosť, KuliFerdo Školská zrelosť 2

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info