• Dakujeme za kresby - oriešok 4
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

V RAABE bude september v znamení techniky

Pridané: 26.08.2016 12:30:00 Počet zobrazení: 1584

26 August 2016

Odborné nakladateľstvo RAABE v spolupráci s Duálnou akadémiou a s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú všetkých pedagógov základných škôl na bezplatné školenia s názvom Technika/Pracovné vyučovanie ...keď žiaci sú aktívni tvorcovia.

Bezplatné 90-minútové školenia sa budú konať v deviatich mestách Slovenska v čase od 12. 9. 2016 do 21. 9. 2016. Ich cieľom je rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Senica, Košice, Prešov, Poprad, Ružomberok – učitelia sa ešte stále môžu prihlásiť na školenia v jednotlivých mestách: TU.

„Naším zámerom je predstaviť učiteľom základných škôl nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Máme pre nich pripravené názorné ukážky ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.
Ako dodala, „učitelia budú mať možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti. A chýbať nebudú ani ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnú teóriu vďaka novým pracovným zošitom Pracovné vyučovanie a Technika z produkcie RAABE."

Lektor školení
Septembrové školenia RAABE budú prebiehať pod taktovkou skúseného lektora – Mgr. Jana Krotkého, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, vedúceho Oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúceho Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií. Je absolventom doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní". Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov.

krotky1 krotky2 krotky3
krotky krotky5 krotky6

Slovenskí učitelia už mali možnosť zoznámiť sa s Mgr. Janom Krotkým, Ph.D. na jesennej RAABE konferencii ŠKOLA 2015/2016, kde viedol workshop venovaný hlavne netradičnému pohľadu na výučbu technicky orientovaných predmetov na základnej škole. Netradičný prístup si mohli hneď na mieste vyskúšať aj účastníci workshopu.


Nové pracovné zošity

PV3PV4Nová sada pracovných zošitov na vyučovacie predmety Pracovné vyučovanie a Technika z odborného nakladateľstva RAABE je postavená na koncepcii, že dieťa je aktívny tvorca. Obsah a úlohy v pracovných zošitoch z tejto edície sú preto koncipované tak, aby podnecovali deti k hľadaniu vlastných riešení.
Pracovné zošity Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. ročník základných škôl sú koncipované tak, aby na jednej strane spĺňali požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáhajú nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu. Vychádzajú ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. Sú názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k pracovnému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP. Vedú učiteľa k tomu, ako vytvoriť pripravené pracovné prostredie, kde by mohli žiaci tvoriť, experimentovať, spájať veci nečakaným spôsobom, objavovať nové súvislosti. U žiakov chcú zase dosiahnuť, aby ich tvorenie nekončilo zvonením na konci vyučovacej hodiny.

Pracovné zošity Technika pre základné školy zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Technika. Vychádzajú ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Sú užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

t5 t6 t7 t8 t9

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info