• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Vďaka RAABE učitelia a školy už svoj manuál majú

Pridané: 21.05.2015 11:00:00 Počet zobrazení: 1554

21 Máj 2015

V súvislosti s práve prebiehajúcou kampaňou Slovenskej komory učiteľov pod názvom Zber strachu a aj s ohľadom na nedávnu výzvu ministra školstva Juraja Draxlera, aby sa učitelia, ktorí sa stali obeťami šikanovania na pracovisku, mobbingu či bossingu, nebáli ozvať, sa na ministerstve hovorí o zriadení školského ombudsmana, ktorý by zbieral podnety od učiteľov. ...a tiež o zámere ministerstva pripraviť manuál pre pedagógov... Odborné nakladateľstvo RAABE takúto pomôcku pre učiteľov a školy vydalo ešte koncom minulého roka.

Učitelia na problematiku šikanovania na pracovisku upozorňujú už dlhšie. Slovenská komora učiteľov (SKU) aj preto spustila kampaň s názvom Zber strachu so zámerom zverejňovať a riešiť krízové situácie či zvyšovať právne vedomie učiteľov.

Dobré menoTotožný cieľ sa snaží naplniť aj odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. vydaním diela s názvom Dobré meno učiteľa, dobrá povesť školy. Brožúra identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať. Je písaná pre školy a pre učiteľov, preto sa v jednotlivých častiach zameriava na tie najpodstatnejšie časti príslušných právnych predpisov, snaží sa ich priblížiť čitateľovi rozumnou, pochopiteľnou a prehľadnou formou, najmä prostredníctvom otázok a odpovedí. „Snažíme sa danú problematiku vysvetľovať bez detailných právnych či právnických traktátov, ale tam, kde to považujeme za vhodné, uvádzame priamo odkaz na príslušné ustanovenie konkrétneho právneho predpisu, kde je daná problematika upravená. Keď je to možné, pomáhame si v texte aj príkladmi, ktoré nám prax ponúkla, prípadne modelovými situáciami," zhrnul Martin Hudák, jeden z autorov publikácie.

Brožúra Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy nemá za cieľ popísať do podrobností všetky aspekty právnej ochrany názvu, dobrej povesti školy alebo dobrého mena učiteľa, má skôr slúžiť ako pomôcka na správnu základnú orientáciu v tejto problematike, ktorá je prvým predpokladom úspešného domáhania sa svojich práv a ochrany svojich oprávnených záujmov.

„Tým, že právny život v oblasti vzdelávania sa pre učiteľov stáva komplikovanejší, je dobré ak poznajú svoje práva a je o to lepšie, že existuje nejaká ucelená publikácia, ktorá im vymenúva situácie a právne prostriedky na ich ochranu," povedal 17. 5. 2015 v relácii Občan za dverami na STV JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Pozrite si celú reportáž STV o tom, ako sa učiteľ môže brániť proti šikanovaniu a nepravdivému osočovaniu. Konkrétny príklad učiteľky, ktorý dokazuje, že má zmysel brániť si svoje dobré meno. Koľko učiteľov, resp. riaditeľov však dnes vie, ako majú postupovať, keď o ich osobe a škole niekto šíri nepravdivé informácie? Vedia, kam sa majú obrátiť, čo je ešte únosné a čo nie? Vedia, že majú k dispozícii manuál s názvom DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY, ktorý im podáva všetky potrebné informácie?

Pozrite si reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=AiktttTh-uA

Video

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info