• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Výrobcovia liekov si musia dávať pozor na pravidlá v oblasti reklamy

Pridané: 27.01.2016 16:25:09 Počet zobrazení: 461

27 Január 2016

Žiaden iný trh nesprevádza pri propagácii výrobkov toľko obmedzení, ako v rámci zdravotníckeho odvetvia. Zhodli sa na tom zástupcovia farmaceutických spoločností na spoločnom seminári orientovanom na oblasť propagácie liekov, výživových doplnkov a kozmetických prípravkov, ktorý sa uskutočnil koncom minulého roka.

Odborné stretnutie zorganizovala Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok v spolupráci so spoločnosťou IQ MED, a. s. Rok 2016 sa pre výrobcov liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok nesie v znamení dodržiavania prísnych pravidiel vykazovania marketingových výdavkov zo strany farmaceutických spoločností. Okrem toho, pre zdravotnícke firmy už dlhšiu dobu platia prísne pravidlá aj v oblasti reklamy a propagácie prípravkov. Súčasne platná legislatíva pod hrozbou pokút výrazne obmedzuje formu i obsah reklamy týchto prípravkov.

Samotná reklama liekov, výživových doplnkov (VD), kozmetických prípravkov (KP) či zdravotníckych pomôcok (ZP) má svoje špecifické pravidlá. V prípade liekov, výrobcovia nemôžu robiť reklamu liekom, ktoré nie sú registrované na Slovensku, liekom, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo liekom, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. „V rámci asociácie sa stretávame najmä s nedorozumeniami súvisiacimi so vzorkami liekov. Firma môže na základe písomnej žiadosti len osobe oprávnenej predpisovať lieky, teda lekárovi, poskytnúť v rozsahu 2 kusov najmenšieho balenia registrovaného lieku za rok s označením „Bezplatná lekárska vzorka – Nepredajná" a s priloženým súhrnom charakteristických vlastností lieku. Pri predaji „akciových" balení liekov v lekárňach so vzorkou iného lieku, prípadne výživového doplnku sa však často vyskytujú nezrovnalosti v súvislosti s požiadavkami našej legislatívy," uviedla PharmDr. Iveta Kelová, prezidentka Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok. Zákon zároveň neumožňuje robiť firmám reklamu na lieky v čakárňach ambulancií. V týchto priestoroch môže byť umiestnená reklama len na tzv. voľnopredajné lieky, prípadne na vakcinačné kampane povolené Ministerstvom zdravotníctva SR či výživové doplnky.

Voľnejšie pravidlá platia pri reklame kozmetických výrobkov. Výrobcovia sa pri nej musia vyhnúť najmä zakázaným tvrdeniam o pôsobení na hlboké vrstvy kože, neodvolávať sa na jedinečné vlastnosti, ak nimi disponujú aj produkty konkurentov, a neočierňovať povolené zložky (napr. hliník).
Zdravotnícke pomôcky, na rozdiel od liekov, nie sú špecificky regulované a platia pre ne všeobecné požiadavky vyplývajúce zo zákona o reklame.

Každá reklama v televízii či rozhlase týkajúca sa liekov, ZP, VD, či KP podlieha kontrole nielen zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu a Rady pre reklamu, ale v prípade liekov aj zo strany Štátneho ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL), v prípade výživových doplnkov a kozmetických prípravkov zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR a v prípade zdravotníckych pomôcok tiež kontrole zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zdroj: SITA

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info