• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

ADMINISTRATÍVA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

ADMINISTRATÍVA A HOSPODÁRENIE ŠKOLY

Je dôležité mať prehľad v oblasti administratívy, prevádzky a hospodárenia školy. Publikácia Administratíva a hospodárenie školy šetrí váš čas a pomocou návodov a ukážok dáva istotu, že pri riadení jednotlivých procesov a výkone konkrétnych činností postupujete správne. Zároveň prepája teóriu s praxou pomocou konkrétnych vzorov dokumentov a praktických rád.

 • Cena: 65 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-060-5

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

POPIS

Publikácia je určená všetkým zamestnancov školy, ktorí vykonávajú činnosti na úseku administratívy, prevádzky a hospodárenia školy a to buď ako svoju hlavnú pracovnú činnosť (tajomník či asistent riaditeľa školy), alebo ako doplnkovú činnosť popri iných povinnostiach (zástupca riaditeľa školy, ekonóm či samotný riaditeľ školy).

Výhody publikácie:

 • Ušetríte čas – získate prehľadné a aktuálne informácie potrebné k správnemu vedeniu evidencií, registratúry a archívu školy, k spracovanie prehľadných štatistík a podkladov pre ekonomickú, mzdovú a inú agendu, nájdete tu tipy a návody na organizovanie školských akcií pre žiakov i zamestnancov školy.
 • Získate istotu – že pri administratívnych a ďalších súvisiacich činnostiach školy postupujete správne a vyhnete sa chybám a nedostatkom. Zrozumiteľné návody a vzory vám pomôžu pripraviť sa na kontrolu zo strany vonkajších kontrolných orgánov, ako je napr. úrad verejného zdravia, inšpektorát práce, zriaďovateľ, ale aj na vnútornú kontrolu pravidelne vykonávanú riaditeľom školy. Dosiahnete spokojnosť na strane riaditeľa i zriaďovateľa.
 • Teóriu prepojíte s praxou – pomocou konkrétnych vzorov dokumentov, praktických rád budete môcť činnosti vykonávať efektívne a zabezpečíte tak plynulú prevádzku školy.
 • Získate dokumentáciu aj v elektronickej podobe – základné dielo minimálne 1-krát ročne doplníme bonusom v podobe CD so vzormi dokumentov vo worde. CD bude obsahovať všetky v publikácii už uverejnené vzory dokumentov a ušetrí váš čas, ktorý by ste museli venovať ich písaniu.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
Ing. Jana Sládečková, PhD., MŠVVaŠ SR
Ing. Jarmila Belešová, Štátna školská inšpekcia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

1 679

Formát:

A5

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

A Infoservis
B Organizovanie agendy riaditeľa školy
C Podklady k činnosti školy
D Evidencie vedené v škole
E Registratúra a archív školy
F Správa budovy školy a majetku
G Ostatné činnosti

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info