• ROADSHOW DEJEPIS
 • SKOLA 2017/2018
 • Vedomat - školenia
 • Oriešok s Peťou Polnišovou
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 9 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 9. ROČNÍK ZŠ

NAJPREDÁVANEJŠIE

Vyskúšajte si Testovanie 9 na nečisto! Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s textom a informáciami, ktoré si má osvojiť žiak 9. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry počas štúdia na ZŠ.

 • Cena: 4,70 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-280-7

Typ produktu: Pracovný zošit

POPIS

Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyvážený – obsahuje učivo z jazykovej, slohovej a literárnej zložky.

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • overenie úrovne čitateľských a jazykových kompetencií,
 • precvičovanie schopnosti žiakov porozumieť a interpretovať rôzne druhy textov,
 • zopakovanie učiva z jazykovej, slohovej a literárnej zložky SJL,
 • zdokonalenie získaných teoretických vedomostí a interpretačných zručností,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je zostavená tak, aby žiak prostredníctvom kľúča správnych odpovedí na konci publikácie dostal okamžitú spätnú väzbu na dosiahnutú úroveň svojich vedomostí.

Prečo práve TESTOVANIE 9 z RAABE?

Benefity pre učiteľov

Overená pomôcka pre učiteľa LEPŠIE VÝSLEDKY V TESTOVANÍ
Autorský tím odborníkov ZÁRUKA KVALITY
Bohatý zdroj testovacích úloh VARIABILITA PRÁCE NA VYUČOVANÍ
Jednoduchá príprava na hodinu ŠETRÍ VÁŠ ČAS
Obsah v súlade so ŠVP pre ZŠ ZOPAKOVANIE aj UPEVNENIE UČIVA

 

Benefity pre žiakov

Kvalitná príprava, ktorá je zárukou úspechu na Testovaní

ZVYŠUJE ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV

Úlohy zamerané na tie oblasti, ktoré robili žiakom najväčšie problémy

ELIMINUJE RIZIKÁ

Moderné texty, s dôrazom na využívanie medzipredmetových vzťahov

PRINÁŠA TEXTY a ÚLOHY ZO ŽIVOTA

Identická grafická úprava aj formulácia otázok ako v testoch v skutočnom Testovaní

PREDCHÁDZA STRESU z NEZNÁMEHO

 

CDNOVINKA - CD ZDARMA! *

Získajte CD Alf s testovými úlohami TESTOVANIE 9 k pracovnému zošitu TESTOVANIE 9 v elektronickej podobe!

* Platí pri objednávke nad 25 pracovných zošitov z Edície TESTOVANIE 9 a TESTOVANIE 5, pričom minimálny odber na získanie CD zdarma je aspoň 13 ks pracovných zošitov Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra pre 9. ročník (zvyšné kusy je možné nakombinovať si podľa vlastných potrieb).

ODBORNÁ GARANCIA

Hlavní autori:

PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Tatiana Kočišová
RNDr. Mária Nogová, PhD.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

96

Formát:

A4

Typ produktu:

pracovný zošit

OBSAH

Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade s ISCED 2.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info