Aktuálne: MOJA ŠKOLA: Riaditeľské víkendy na mieru ||| Stiahnite si metodické poznámky k aktivitám PZ Škôlkar ||| Novinka pre lekárov: Laboratórna medicína pre ambulantnú prax

MATEMATIKA PRE 5. - 9. ROČNÍK – METODIKA

MATEMATIKA PRE 5. - 9. ROČNÍK – METODIKA

Táto praktická, farebne spracovaná metodika Matematika pre 5. - 9. ročník je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách matematiky. Ponúkame v nej prípravy na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka učiteľovi ukáže, ako používať digitálne obsahy v praxi a dať tak vyučovaniu matematiky úplne iný rozmer.

  • Cena: 90 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–89182–87–9

Typ produktu: Publikácia bez aktualizácií

POPIS

Vďaka našej metodike bude učiteľ presne vedieť, čo a ako má učiť. Pomôže mu zorientovať sa v spleti úloh, aktivít, videí, nahrávok a ukážok, ktoré mu ponúka Planéta vedomostí, a tak ju využívať na hodinách čo najefektívnejšie

Učivo je v publikácii rozdelené do jednotlivých fáz hodiny, v ktorých je učiteľovi k dispozícii množstvo príkladov, ako danú hodinu viesť pomocou digitálnych obsahov. Publikácia, a teda každé učivo, ponúka úlohy a príklady, prostredníctvom ktorých učiteľ učivo u žiaka zafixuje. Okrem toho je v publikácii množstvo testových úloh, ktoré mu budú slúžiť ako diagnostický materiál.

Dielo je veľmi podrobné a zameriava sa na každý tematický celok v matematike. Publikácia prináša učiteľovi hodnotný učebný materiál a vecne mu odpovedá na to, čo má žiak po každom učive ovládať. Je tak na hodinách, ako i mimo nich, jeho oporou, ale aj oporou žiaka. Ten si už nemusí zapisovať poznámky, ale po každom učive má stručné a výstižné zhrnutie k danej látke. Publikácia tak dáva učiteľovi istotu, že žiak vie to, čo má vedieť, a že aj on je súčasťou, aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.

V publikácii nájdete:

  • úvod do tematiky učiva vrátane cieľov a nových pojmov k danej téme,
  • rozpracovanie jednotlivých fáz vyučovacej hodiny,
  • jednoduchý prístup k digitálnemu obsahu,
  • poznámky pre žiaka s využitím najdôležitejších častí preberaného učiva,
  • pracovné listy a úlohy pre žiakov,
  • priebežné a opakovacie testy po každom tematickom celku,
  • širokú škálu ilustrácií, zvukových a videonahrávok na zatraktívnenie vyučovacích hodín.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

Ing. arch. Ľubica Popíková

  PeadDr. Monika Kolková
   

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

240

 

Formát:

A4  

Typ produktu:

publikácia bez aktualizácií

 
     

OBSAH

 


A 5. ročník

A1 Čísla a počtové výkony s číslami
A2 Geometria

B 6. ročník
B1 Algebra
B2 Geometria
B3 Čísla a počtové výkony s číslami

C 7. ročník
C1 čísla a počtové výkony s číslami
C2 Geometria

D 8. ročník
D1 Čísla a počtové výkony s číslami
D2 Geometria
D3 Racionálne čísla

E 9. ročník
E1 Algebra
E2 Geometria
E3 Rozvíjanie špecifického matematického myslenia

 

 
PRELISTUJE SI METODIKU


kliknite sem

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 
   

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info