Aktuálne: MOJA ŠKOLA: Riaditeľské víkendy na mieru ||| Stiahnite si metodické poznámky k aktivitám PZ Škôlkar ||| Novinka pre lekárov: Laboratórna medicína pre ambulantnú prax

BIOLÓGIA PRE 5. - 9. ROČNÍK – METODIKA

BIOLÓGIA PRE 5. - 9. ROČNÍK – METODIKA

Táto praktická, farebne spracovaná metodika Biológia pre 5. - 9. ročník je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách biológie. Ponúkame v nej prípravy na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka učiteľovi ukáže, ako používať digitálne obsahy v praxi a dať tak vyučovaniu biológie úplne iný rozmer.

  • Cena: 90 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-89182-75-5

Typ produktu: Publikácia bez aktualizácií

POPIS

Vďaka našej metodike Biológia pre 5. - 9. ročník bude učiteľ presne vedieť, čo a ako má učiť. Pomôže mu zorientovať sa v spleti úloh, aktivít, videí, nahrávok a ukážok, ktoré mu ponúka Planéta vedomostí, a tak ju využívať na hodinách čo najefektívnejšie

Učivo je v publikácii rozdelené do jednotlivých fáz hodiny, v ktorých je učiteľovi k dispozícii množstvo príkladov, ako danú hodinu viesť pomocou digitálnych obsahov. Publikácia, a teda každé učivo, ponúka úlohy a príklady, prostredníctvom ktorých učiteľ učivo u žiaka zafixuje. Okrem toho je v publikácii množstvo testových úloh, ktoré mu budú slúžiť ako diagnostický materiál.

Dielo je veľmi podrobné a zameriava sa na každý tematický celok v biológii. Publikácia prináša učiteľovi hodnotný učebný materiál a vecne mu odpovedá na to, čo má žiak po každom učive ovládať. Je tak na hodinách, ako i mimo nich, jeho oporou, ale aj oporou žiaka. Ten si už nemusí zapisovať poznámky, ale po každom učive má stručné a výstižné zhrnutie k danej látke. Publikácia tak dáva učiteľovi istotu, že žiak vie to, čo má vedieť, a že aj on je súčasťou, aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.

V publikácii nájdete:

  • úvod do tematiky učiva vrátane cieľov a nových pojmov k danej téme,
  • rozpracovanie jednotlivých fáz vyučovacej hodiny,
  • jednoduchý prístup k digitálnemu obsahu,
  • poznámky pre žiaka s využitím najdôležitejších častí preberaného učiva,
  • pracovné listy a úlohy pre žiakov,
  • priebežné a opakovacie testy po každom tematickom celku,
  • širokú škálu ilustrácií, zvukových a videonahrávok na zatraktívnenie vyučovacích hodín.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PeadDr. Monika Ružeková, PhD.
PhDr. Jana Višňovská

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

230

Formát:

A4

Typ produktu:

publikácia bez aktualizácií

OBSAH

A 5. ročník
A1 Príroda a život okolo nás
A2 Život v lese
A3 Život na poliach a lúkach
A4 Život vo vode a na brehu

B 6. ročník
B1 Život s človekom a v ľudských sídlach
B2 Stavba tela bezstavovcov
B3 Základná štruktúra života
B4 Vnútorná stavba tela rastlín a hub

C 7. ročník
C1 Stavba tela stavovcov
C2 Človek a jeho telo

D 8. ročník
D1 Zem a jej stavba
D2 Podmienky života a vzťahy organizmov
D3 Minerály a horniny - stavebné jednotky Zeme

E 9. ročník
E1 Základné znaky a životné procesy organizmov
E2 Dedičnosť a jej podstata

POZRITE SI VIDEO

PRELISTUJE SI UKÁŽKU

metodika biológia

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info