Aktuálne v júli: Obľúbené PEDAGOGICKÉ DIÁRE na školský rok 2016/2017 už v predaji! ||| Stiahnite si metodické poznámky k aktivitám PZ Škôlkar ||| Novinka pre lekárov: Laboratórna medicína pre ambulantnú prax

CHÉMIA PRE 6. - 9. ROČNÍK – METODIKA

CHÉMIA PRE 6. - 9. ROČNÍK – METODIKA

Táto praktická, farebne spracovaná metodika Chémia pre 6. - 9. ročníka je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách chémie. Ponúkame v nej prípravy na celú hodinu s možnosťou variácií. Metodická príručka učiteľovi ukáže, ako používať digitálne obsahy v praxi a dať tak vyučovaniu chémie úplne iný rozmer.

  • Cena: 90 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978–80–89182–88–6

Typ produktu: Publikácia bez aktualizácií

POPIS

Vďaka našej metodike Chémia pre 6. - 9. ročníka bude učiteľ presne vedieť, čo a ako má učiť. Pomôže mu zorientovať sa v spleti úloh, aktivít, videí, nahrávok a ukážok, ktoré mu ponúka Planéta vedomostí, a tak ju využívať na hodinách čo najefektívnejšie

Učivo je v publikácii rozdelené do jednotlivých fáz hodiny, v ktorých je učiteľovi k dispozícii množstvo príkladov, ako danú hodinu viesť pomocou digitálnych obsahov. Publikácia, a teda každé učivo, ponúka úlohy a príklady, prostredníctvom ktorých učiteľ učivo u žiaka zafixuje. Okrem toho je v publikácii množstvo testových úloh, ktoré mu budú slúžiť ako diagnostický materiál.

Dielo je veľmi podrobné a zameriava sa na každý tematický celok v chémii. Publikácia prináša učiteľovi hodnotný učebný materiál a vecne mu odpovedá na to, čo má žiak po každom učive ovládať. Je tak na hodinách, ako i mimo nich, jeho oporou, ale aj oporou žiaka. Ten si už nemusí zapisovať poznámky, ale po každom učive má stručné a výstižné zhrnutie k danej látke. Publikácia tak dáva učiteľovi istotu, že žiak vie to, čo má vedieť, a že aj on je súčasťou, aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.

V publikácii nájdete:

  • úvod do tematiky učiva vrátane cieľov a nových pojmov k danej téme,
  • rozpracovanie jednotlivých fáz vyučovacej hodiny,
  • jednoduchý prístup k digitálnemu obsahu,
  • poznámky pre žiaka s využitím najdôležitejších častí preberaného učiva,
  • pracovné listy a úlohy pre žiakov,
  • priebežné a opakovacie testy po každom tematickom celku,
  • širokú škálu ilustrácií, zvukových a videonahrávok na zatraktívnenie vyučovacích hodín.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:

RNDr. Viera Lisá

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

250

Formát:

A4

Typ produktu:

publikácia bez aktualizácií

OBSAH


A 6. ročník

A1 Chémia okolo nás
A2 Skúmanie vlastností látok
A3 Zmesi a chemicky čisté látky
A4 Látky nevyhnutné pre náš život
Prílohy - hracie karty Milionár

B 7. ročník
B1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
B2 Zmeny pri chemických reakciách

C 8. ročník
C1 Častice a chemické látky
C2 Chemické reakcie
C3 Chemická väzba
C4 Periodická sústava prvkov

D 9. ročník
D1 Chemické výpočty
D2 Organické látky
D3 Deriváty uhľovodíkov
D4 Biolátky

PRELISTUJE SI METODIKU

chémia metodika

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info