Aktuálne v máji: Učiteľ nie je Google 3 - SPUSTILI SME PRIHLASOVANIE NA AKTIVITY! ||| Čitateľský oriešok 2 – Víťazi sú známi! Srdečne gratulujeme! ||| Stiahnite si metodické poznámky k aktivitám PZ Škôlkar |||

PERSONÁLNE RIADENIE V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

PERSONÁLNE RIADENIE V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

NAJPREDÁVANEJŠIE

Ako postupovať pri výbere, prijímaní či uvoľňovaní zamestnancov? Aj kvalifikačné predpoklady, vznik a zánik pracovného pomeru alebo starostlivosť o zamestnancov sú témy, ktorým sa venuje táto publikácia. Riaditeľom škôl radí pri riešení personálnych otázok a zároveň prináša nové informácie a upozornenia na zmeny v legislatíve.

  • Cena: 68 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-072-8

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

PV publikácii Personálne riadenie v práci riaditeľa školy nájdete vždy aktuálne informácie odzrkadľujúce platnú legislatívu vzhľadom na špecifiká, ktoré sa vyskytujú pri riešení personálnych otázok v školstve.OPIS

Okruhy tém:

  • Aktuality a upozornenia na zmeny v legislatíve, ovplyvňujúce riešenie personálnych otázok v práci riaditeľa školy.
  • Informácie dôležité pri prijímaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
  • Kvalifikačné predpoklady zamestnancov, zaraďovanie do platových tried a odmeňovanie.
  • Druhy pracovných pomerov a ich výhody i nevýhody.
  • Problematika práce nadčas, prekážky v práci, dovolenky, stravovanie zamestnancov.
  • Vytváranie pozitívnej pracovnej klímy na pracovisku.
  • Možnosti skončenia pracovného pomeru so zamestnancom.
  • Vzory pracovných zmlúv, výpovedí, dohôd a pod.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

Ing. Jarmila Belešová

Autori:

Mgr. Ivana Belovičová, Univerzita Karlova Praha
Ing. Mária Pavlíková, Školský úrad Trenčín
JUDr. Danica Bedlovičová, Inšpektorát práce
Mgr. Katarína Tamášová - Karacsonyová, lektorka
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD., TASR

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

1478

Formát:

A5

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

A Infoservis – aktuality
A 1 Právne predpisy pre pracovnoprávnu oblasť v školstve
A 2 Otázky a odpovede

B Prijímanie zamestnancov
B 1 Personálna stratégia a politika
B 2 Kvalifikačné predpoklady zamestnancov
B 3 Výber zamestnancov – vedenie pracovného pohovoru
B 4 Vznik pracovného pomeru

C Starostlivosť o zamestnancov
C 1 Pracovné podmienky
C 2 Odmeňovanie zamestnancov
C 3 Kolektívne vyjednávanie
C 4 Komunikácia so zamestnancami

D Uvoľňovanie zamestnancov
D 1 Spôsoby skončenia pracovného pomeru
D 2 Náležitosti spojené so skončením pracovného pomeru

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info