• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

PERSONÁLNE RIADENIE V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

PERSONÁLNE RIADENIE V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY

NAJPREDÁVANEJŠIE

Ako postupovať pri výbere, prijímaní či uvoľňovaní zamestnancov? Aj kvalifikačné predpoklady, vznik a zánik pracovného pomeru alebo starostlivosť o zamestnancov sú témy, ktorým sa venuje táto publikácia. Riaditeľom škôl radí pri riešení personálnych otázok a zároveň prináša nové informácie a upozornenia na zmeny v legislatíve.

 • Cena: 68 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-072-8

Typ produktu: Publikácia s aktualizáciami

OPIS

V publikácii Personálne riadenie v práci riaditeľa školy nájdete vždy aktuálne informácie odzrkadľujúce platnú legislatívu vzhľadom na špecifiká, ktoré sa vyskytujú pri riešení personálnych otázok v školstve.

Okruhy tém:

 • Aktuality a upozornenia na zmeny v legislatíve, ovplyvňujúce riešenie personálnych otázok v práci riaditeľa školy.
 • Informácie dôležité pri prijímaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov.
 • Kvalifikačné predpoklady zamestnancov, zaraďovanie do platových tried a odmeňovanie.
 • Druhy pracovných pomerov a ich výhody i nevýhody.
 • Problematika práce nadčas, prekážky v práci, dovolenky, stravovanie zamestnancov.
 • Vytváranie pozitívnej pracovnej klímy na pracovisku.
 • Možnosti skončenia pracovného pomeru so zamestnancom.
 • Vzory pracovných zmlúv, výpovedí, dohôd a pod.

ODBORNÁ GARANCIA

Editor:

Ing. Jarmila Belešová, Štátna školská inšpekcia

Autori:

Ing,. Jarmila Belešová, Štátna školská inšpekcia
Mgr. Ivana Belovičová,
Ing. Mária Pavlíková, Školský úrad Trenčín
JUDr. Danica Bedlovičová,
Mgr. Katarína Tamášová - Karacsonyová,
PhDr. Bernardína Borsíková, PhD., TASR

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

2 009

Formát:

A5

Typ produktu:

aktualizovaná publikácia

Periodicita:

aktualizácie min. 4 x ročne

OBSAH

A Infoservis – aktuality
A 1 Právne predpisy pre pracovnoprávnu oblasť v školstve
A 2 Otázky a odpovede

B Prijímanie zamestnancov
B 1 Personálna stratégia a politika
B 2 Kvalifikačné predpoklady zamestnancov
B 3 Výber zamestnancov – vedenie pracovného pohovoru
B 4 Vznik pracovného pomeru

C Starostlivosť o zamestnancov
C 1 Pracovné podmienky
C 2 Odmeňovanie zamestnancov
C 3 Kolektívne vyjednávanie
C 4 Komunikácia so zamestnancami

D Uvoľňovanie zamestnancov
D 1 Spôsoby skončenia pracovného pomeru
D 2 Náležitosti spojené so skončením pracovného pomeru

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info