• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ZĽAVA

Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základné poznatky, ktoré učiteľkám materských škôl môžu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese. Prináša praktické príklady a mnohé inšpiratívne podnety, ktoré podporia ich výtvarnú pedagogickú tvorivosť a pomôžu rozvíjať tvorivosť a schopnosti detí.

  • Cena: 15 € s DPH
  • Pred zľavou: 25 €
  • Zľava: 10 €

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-87553-30-5

Typ produktu: Brožúra a iné

edícia pre materinky

materinky

POPIS

Výtvarná výchova v materskej škole pramení najmä z autentických situácií a silných zážitkov. Pomáha deťom rozvíjať predstavy, fantáziu a myslenie, výtvarnú i verbálnu formu vyjadrovania. Obsah tejto brožúry vychádza z toho, že výtvarná výchova v materskej škole neznamená „umeleckú výchovu" v zmysle prípravy detí na výtvarné umelecké profesie. A nie je ani vypĺňaním času medzi dvoma činnosťami. Výtvarná výchova – ak má smerovať k všeobecnému rozvoju osobnosti dieťaťa, si vyžaduje plánovanie a didaktickú prípravu.

Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja výtvarných činností detí predškolského veku. Okrem iného prezentuje zobrazovacie schopnosti a poznávacie procesy detí, venuje sa prostriedkom realizácie výtvarnej výchovy ako aj jej podobám.

ODBORNÁ GARANCIA

Lektori:

Mgr. Jana Buriánová,
PaedDr. Věra Jakoubková,
Mgr. Hana Nádvorníková

Autor:

PaedDr. Helena Hazuková, CSc.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

136

Formát:

A5

Typ produktu:

brožúra

Jazyk:

ČESKÝ

OBSAH

1. Rozhodovanie učiteľky v MŠ vo výtvarnej výchove
2. Výtvarná výchova, jej ciele a prostriedky realizácie v MŠ
     2.1. Čo rozumieme pod výtvarnou výchovou
     2.2. Výtvarné činnosti
     2.3. Prostriedky realizácie výtvarnej výchovy
     2.4. Výtvarné prostriedky vo výtvarných činnostiach v MŠ
     2.5. Podoby výtvarnej tvorby
     2.6. Techniky vo výtvarnej umeleckej tvorbe a detských
            výtvarných činnostiach
     2.7. Charakteristické znaky detského výtvarného prejavu
            v predškolskom veku – ich vývojová podmienenosť
3. Didaktické prostriedky prípravy a realizácie výtvarnej výchovy
4. Plánovanie činností vo výtvarnej výchove v MŠ
5. Vzdelávacie oblasti výchovného programu doplnené
    so zameraním na jeho výtvarne výchovnú zložku

Záver
Literatúra
Prílohy

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

odkaz

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info