• diabetes
 • Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5 testami, ktoré sú rovnakého typu ako pri skutočnom testovaní. Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry – Testy pre 5. ročník ZŠ: Kontrola pre učiteľa - pomôcka pre žiaka - informácia pre rodiča.

 • Cena: 4,70 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-276-0

Typ produktu: Pracovný zošit

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete.

Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

 • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ,
 • precvičenie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
 • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
 • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo SJL, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Iveta Barková
Mgr. Zuzana Bartošová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

72

Formát:

A4

Typ produktu:

pracovný zošit

OBSAH

Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info