• Oriešok - lúskanie
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

ŠKOLA V PRÍRODE

ŠKOLA V PRÍRODE

Praktická príručka o organizácii školy v prírode, s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Ponúka pre riaditeľov, učiteľov, zriaďovateľa, rodičov i žiakov postupy, rady, plány, tlačivá, informácie o finančnom zabezpečení, či programe účastníkov v škole v prírode. Priložené CD obsahuje vzory dokumentácie na pobyt v škole v prírode, ktoré sú na priame využitie a môžu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy výrazne uľahčiť prácu.

 • Cena: 15 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-198-5

Typ produktu: Brožúra a iné

škola-príroda-akcie-výcviky

POPIS

Aktívny pobyt v prírode, kombinácia pohybu so spoznávaním a emocionálne zážitky dávajú
do popredia školu v prírode z hľadiska pozitívneho účinku na zdravie dieťaťa. Preto by mal riaditeľ školy zaradiť školské a mimoškolské akcie organizované školou do plánu práce školy. Ich príprave a priebehu musí on aj zodpovedný pedagogický zamestnanec venovať mimoriadnu pozornosť.

Organizácia školy v prírode je upravená v právnych predpisoch platných pre oblasť regionálneho školstva. Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravovací pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.

Príručka prináša teoretickú i praktickú rovinu tejto problematiky. Ponúka pre riaditeľov, učiteľov, zriaďovateľa, rodičov i žiakov postupy, rady, plány, tlačivá, informácie o finančnom zabezpečení, či programe účastníkov v škole v prírode. Upozorňuje na to, kto zaplatí škody spôsobené žiakom, či si môže rodič zobrať dieťa pred ukončením pobytu a pod.

Môžete sa inšpirovať vzormi dokumentácie na priloženom CD potrebnými na pobyt v škole v prírode, ktoré sú na priame využitie a môžu Vám výrazne uľahčiť prácu.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:

Mgr. Tatiana Kizivatová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

53

Formát:

A5

Typ produktu:

brožúra + CD

OBSAH

1. Organizovanie školy v prírode
2. Vysielanie žiakov do školy v prírode
3. Povinnosti riaditeľa vysielajúcej školy
3.1 Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode
3.2 Pedagogický dozor v škole v prírode
4. Dokumentácia k organizácii školy v prírode
5. Vzory pracovných povinností
     5.1 Ďalšie osoby podieľajúce sa na organizácii školy v prírode
6. Poriadok školy v prírode
7. Vyučovanie v škole v prírode
8. Program v škole v prírode
9. Financovanie pobytu v škole v prírode
10. Odporúčanie postupu pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode MŠVVaŠ SR

 

OBSAH CD

 • Dohoda o dobrovoľníckej práci zdravotníka v škole v prírodeCD škola v prírode
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Informácie pre rodičov o ŠvP
 • Metodický list k organizácii školy v prírode
 • Oznámenie pedagogického zamestnanca o uskutočnení školy v prírode riaditeľovi školy
 • Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode
 • Poriadok školy v prírode
 • Potvrdenie o účasti žiaka v škole v prírode pre zákonného zástupcu
 • Poverenie funkciou vedúceho školy v prírode
 • Pracovná náplň triedneho učiteľa v škole v prírode
 • Pracovná náplň vychovávateľa v škole v prírode
 • Pracovné povinnosti zdravotníka v škole v prírode
 • Program v škole v prírode
 • Rozvrh hodín v škole v prírode
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
 • Vyhlásenie o prevzatí dieťaťa zo školy v prírode
 • Vyhlásenie – poučenie o správaní v škole v prírode
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka
 • Záväzná prihláška
 • Zdravotnícky denník vedený v škole v prírode
 • Žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie miesta konania školy v prírode
 • Žiadosť o súhlas s pobytom rodinného príslušníka v škole v prírode

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Škola v prírode

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info