• diabetes
  • Oriešok - lúskanie
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky textov a úlohy koncipované podobne ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ.

  • Cena: 49 € s DPH

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-241-8

Typ produktu: Publikácia bez aktualizácií

POPIS

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. V každej zo štyroch častí metodického materiálu je spracované vybrané učivo jednotlivo pre 1. - 4. ročník ZŠ. Obsahom publikácie sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s rôznymi druhmi textov a typmi úloh.

Súčasťou materiálu je aj CD, ktoré obsahuje identické texty a otázky na preverenie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ tak, ako sú obsiahnuté aj v publikácii.

Pracovný materiál Hravé čítanie:
• uľahčí prípravu učiteľa na výchovno-vzdelávací proces,
• pomôže učiteľovi pripraviť žiakov na Testovanie 5 či neskoršie Testovanie 9 a PISA,
• uľahčí nadobúdanie kompetencií primárneho vzdelávania,
• umožní žiakom jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,
• prehlbuje pozitívny vzťah dieťaťa/žiaka ku knihám,
• rozvíja čitateľskú, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov...

Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.

Na začiatku každej aktivity nájdete obrázok symbolizujúci zameranie, pre ktoré predmety sú ukážky a úlohy určené:
Nie je jazyk ako jazyk (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk)
Technika a čísla (matematika, informatika)
Svet okolo nás (prírodoveda, vlastiveda a ostatné predmety)

 

POZRITE SI ROZHOVOR O POTREBE ROZVÍJANIA ČÍTANIA S POROZUMENÍM

ODBORNÁ GARANCIA

Lektori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.
Mgr. Eva Ivanová

Autori:

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová
Mgr. Petra Fillová
Mgr. Petra Križanová
Mgr. Alena Lampertová
Mgr. Mária Mydlová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Počet strán:

352

Formát:

A4

Typ produktu:

publikácia bez aktualizácií

Rok vydania:

2016

Vydanie: druhé
Väzba: lepená väzba - V2

OBSAH

Krátke príbehy s témou atraktívnou pre žiakov primárneho vzdelávania:
• Detektívne príbehy,
• Fantastické príbehy,
• Záhadné, tajomné príbehy...

Na texty nadväzujú súbory úloh, zamerané:
• na preverovanie čítania s porozumením;
• na vnímanie medzipredmetových vzťahov (otázky týkajúce sa iných vyučovacích predmetov, ale súvisiace s obsahom textu, odvolávanie sa aj na inú literatúru, prípadne hľadanie informácií na internete);
• na zisťovanie informácií z grafov, dokresľovanie, mapy, pojmové mapy, šifrované správy, štvorsmerovky, tajničky, slovné hlavolamy, hádanky, šifry ...

Úlohy sú koncipované ako testy – žiaci majú možnosť oboznámiť sa s rôznymi typmi odpovedí: vyber, zakrúžkuj správnu možnosť, vyfarbi správne okienko, spoj správnu dvojicu slov, dokresli graf, vyznač na mape, odhaľ šifrovanú správu...

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

Počet pracovných zošitov

Cena / kus

Cena materiálov pre učiteľa*

1 - 9

6 €

49 €

10 - 24

5 €

29 €

25 - 49

4 €

29 €

50 a viac

4 €

zadarmo

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info