Rozchod a rozvod rodičov

Rozchod alebo rozvod predstavuje veľkú záťaž pre všetky zúčastnené osoby, každá osoba daným procesom niečo stráca. Dieťa stráca jedného z rodičov, niekedy aj súrodencov alebo svoj domov.
Autor (lektor): 
Dagmar Figová
Počet strán: 41
Formát: A4-PDF
11.00 €  
Vaše názory 

Rozchod alebo rozvod predstavuje veľkú záťaž pre všetky zúčastnené osoby, každá osoba daným procesom niečo stráca. Dieťa stráca jedného z rodičov, niekedy aj súrodencov alebo svoj domov.

1. Úvod
2. Rozchod, rozvod rodičov
2.1 Defi nícia rozvodu
2.2 Fázy rozvodu
3. Deti a rozvod rodičov
3.1 Reakcie detí na rozchod, rozvod rodičov
3.1.1 Reakcie detí na rozvod z hľadiska správania
3.1.2 Reakcie detí na rozvod z hľadiska emócií
3.2 Špecifi ká smerujúce k deťom
3.2.1 Odcudzenie dieťaťa alebo syndróm zavrhnutého rodiča
3.2.2 Programovanie alebo navádzanie dieťaťa
3.2.3 Konfl ikty rodičov z pohľadu dieťaťa
3.2.4 Následná starostlivosť o dieťa
4. Možnosti pomoci pedagóga
5. Ako komunikovať s rodičmi
6. Odporúčania pedagóga pre rodičov
7. Záver

K PDF dokumentom aktualizačný servis neposkytujeme.

Po odoslaní Vašej záväznej objednávky a jej zaregistrovaní v systéme Vám bude zaslané potvrdenie objednávky a následne poštou daňová faktúra.
Kúpna cena PDF dokumentu Rozchod a rozvod rodičov 11 € s DPH.
• Nakladateľstvo si vyhradzuje právo na zmenu cien.
PDF dokument Vám bude dodaný až po úhrade faktúry. Po pripísaní platby na bankový účet Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Vám bude pdf dokument zaslaný e-mailom.
Objednaním PDF dokumentu vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, zaplatením faktúry sa stávate vlastníkom PDF dokumentu. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.