Škola a stravovanie

Informácie o legislatívnych zmenách a prehľad povinností z pohľadu vedúcej školskej jedálne. Časopis pomáha riešiť ťažkosti súvisiace s prevádzkou zariadenia školského stravovania a nájdete v ňom aj najnovšie trendy z oblasti výživy a stravovania detí a mládeže.
Autor (lektor): 
Ing. Silvia Tokárová, MŠVVaŠ SR
Marta Hlavatá, Mestská časť Bratislava - Ružinov
MUDr. Jana Hamade, PhD., ÚVZ SR
Mgr. Lucia Závadská a RNDr. Agneša Rončáková
a MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.; RÚVZ Bratislava
Ing. Zlata Penevová, BSK
Počet strán: 24
Formát: A4
98.00 €  
Nahliadnuť: 
Vaše názory 

Časopis vychádza desaťkrát za rok. Jeho zámerom je upozorniť na legislatívne zmeny, upriamiť pozornosť na najnovšie zaujímavosti v oblastiach stravovania, výživy a zdravia. Prináša zistenia z auditov a kontrol v zariadeniach školského stravovania, ponúka stanoviská odborníkov na rôzne problémové situácie. Súčasťou je bezplatná poradňa, v ktorej vám na vaše otázky odpovedia odborníci.

V pravidelných rubrikách nájdete:
• upozornenia na legislatívne zmeny v oblasti školského stravovania,
• informácie o povinnostiach počas prevádzky zariadenia školského stravovania,
• stanoviská odborníkov na personalistiku, financovanie a hospodárenie zariadení školského stravovania,
• aktuálne informácie o stravovaní a výžive pre deti a mládež.

Obsah č. 5/2014 Škola a stravovanie

Čo sa deje
Hlúpneme aj z jedla
Stres, únava a imunita
Klamlivé etikety potravín

Aktuálna téma
Osobná hygiena pracovníkov v stravovacích zariadeniach


Školské stravovanie pod pokrievkou
Medzinárodný deň detí
Význam mlieka vo výžive detí

Výživa a zdravie
Zabudnite na diéty
Jarná zelenina

Z každého rožka troška
Spojitosť medzi príjmom nasýtených tukov a srdcovými ochoreniami
Najlepšie alkalické potraviny pre naše zdravie
Nespavosť u detí

Poradňa
Použitie nepasterizovaného mlieka
Nákup potravín priamo v obchode

 

K tomuto produktu neposkytujeme aktualizačný servis.

• Ak sa rozhodnete odoberať časopis Škola a stravovanie, uhraďte v termíne splatnosti faktúru na odber 10 čísiel, ktorá vám bude zaslaná na základe vašej objednávky. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry.
• Prvé číslo predplateného titulu vám bude po obdržaní platby vyexpedované dátumom vydania najbližšieho čísla. Titul vychádza 10x do roka.
Kúpna cena časopisu (ročné predplatné, 10 čísiel časopisu) je 98 EUR (vrátane DPH, poštovného a balného).
• Obdobie odberu titulu automaticky predlžujeme o ďalší rok, pokiaľ zákazník neoznámi písomne najneskôr 6 týždňov pred ukončením predplateného obdobia, že nemá o odber titulu v ďalšom roku záujem. Šesť týždňov pred uplynutím ročného predplatného vám bude zaslaná faktúra na nasledujúce odberné obdobie.
• Pokiaľ si želáte vystaviť faktúru na inú adresu, než na akú vám majú byť zasielané časopisy, oznámte to, prosím, nášmu zákazníckemu oddeleniu.
• Objednaním titulu vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali vaše tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresu a ostatné kontaktné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitú dobu a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

  • Školské stravovanie v praxi

    Záleží Vám na kvalite stravovania detí v školskej jedálni? Metodická príručka určená vedúcim školských jedální ponúka riešenie aktuálnych problémov zariadení školského stravovania. Obsahuje komplexný pohľad na prevádzku školskej jedálne i praktické informácie potrebné k efektívnemu riadeniu školského stravovacieho zariadenia pre zdravú výživu detí.