• TESTOVANIE BALÍKY MAREC 2017
  • PONS
  • Google 4
  • Oriešok hlasovanie
  • Katalóg jazykovej literatúry
  • Previous
  • Ďalší

akreditované kontinuálne vzdelávanie | neakreditované vzdelávanie

Obchodné a platobné podmienky pre vzdelávanie pedagógov

Vzdelávanie pedagógov sa uskutočňuje na základe osobitne vypracovenej cenovej ponuky na žiadosť objednávateľa, za vzájomne dohodnutých podmienok a v súlade s osobitnou zmluvou uzavretou medzi objednávateľom a predávajúcim.

Objednávateľ oznamuje dopyt na vzdelávanie pedagógov
písomnou formou: e-mailom na abo@raabe.sk, poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 - 14, Bratislava 811 08, faxom na číslo 02/52 44 49 15 a telefonicky na číslo 02/32 66 18 50.

Viac informácií o vzdelávaní pedagógov poskytovaných predávajúcim nájdete na:
http://raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/vzdelavanie-pedagogov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info