• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

| Ohlasy

Ohlasy účastníkov konferencie ŠKOLA 2014/2015

 „Konečne som sa dozvedela všetky potrebné informácie ohľadom náplne práce a pracovného času asistenta učiteľa, ktorého sme v tomto školskom roku zamestnali u nás v škole po prvýkrát,
oslovili ma zaujímavé podnety pre riaditeľov škôl ako motivovať zamestnancov, ako zvládať stres...
vypočula som si na úvod geniálny príhovor konateľky spoločnosti, stretla som veľmi príjemných ľudí z radov organizátorov konferencie...."
Ing. Erika Šušková, SOŠ Hattalova, Námestovo

„Konferencia mi dala možnosť dozvedieť sa spôsoby riešenia aktuálnych problémov. Vždy vítam diskusiu aj príspevky z praxe. Organizačnú stránku a prístup organizátorov k účastníkom hodnotím najvyšším kladným stupňom. Ďakujem."
Viera Šuleková, ZŠ Gessayova, Bratislava

„Účasť na konferencii ŠKOLA 2014/2015 hodnotím ako veľmi podnetnú predovšetkým preto, lebo som sa dozvedel veľa zaujímavých informácií od skúsených lektorov."
Mgr. Marián Hrnčár, ZŠ L. Novomeského, Trenčín

„Na konferencii sme mali príležitosť vypočuť si fundovaných odborníkov v oblasti personálneho rozvoja pedagógov, dozvedieť sa niečo nové a získať odpovede na otázky, ktoré musí manažment školy riešiť. Pokladám za veľmi prínosné môcť sa stretnúť s kolegami, vymeniť si svoje skúsenosti a rozšíriť tak svoj obzor."
PhDr. Elena Savčáková, ZŠ Karloveská, Bratislava

„Prednášky boli na vysokej úrovni, prednášajúci boli erudovaní odborníci a nám - manažmentu školy, veľmi pomohli v ďalšej práci - či už na poli personálnom, pedagogickom, psychologickom alebo legislatívnom. Domov sme odchádzali plní dojmov a inšpirácií. Ďakujem za hodnotne a zmysluplne strávený deň. Organizátorom prajem veľa pozitívnej energie a síl do ďalšej práce".
Mgr. Gabriela Kuklišová, SZŠ Pod Kalváriou, Nové Zámky

„Zúčastniť sa konferencie RAABE považujem za svoje výborné rozhodnutie (bola som prvýkrát) predovšetkým preto, že sme mali vynikajúcich lektorov."
Jana Potočárová, ZŠ s MŠ Veľké Rovne

„Cítila som sa veľmi dobre, prednášky boli zaujímavé a obohacujúce."
Mgr. Anna Švorcová, CSOŠE P.G. Frassatiho, Vazovova, Bratislava

„Výborne zvládnutá konferencia ako po obsahovej, tak aj po organizačnej stránke. Teším sa na ďalšie stretnutie s Vami."
RNDr. Katarína Vojkovská, ZŠ Malá Ida

„Výborná konferencia, ktorá sa dotýkala praktických problémov učiteľov a riaditeľov škôl. Do budúcnosti by som bola rada, ak by sa do programu dostali aj informácie o pomáhajúcich profesiách, ako je školský psychológ a špeciálny pedagóg, ktorí sa mi javia ako nevyhnutná súčasť dnešnej doby a súčasnej školy."
PhDr. Gabriela Herényiova, PhD., FFUK Bratislava

„Vydarená akcia, ktorá bola profesionálne zvládnutá po organizačnej stránke a po stránke obsahovej bola obohacujúca, poučná a podnetná."
Július Benko, ZŠ s MŠ, Šarišské Bohdanovce

„Zaujali ma témy, ktorým sa konferencia venovala a tiež lektori – všetci boli veľmi dobrí a poskytli nové pohľady na bežné problémy praxe."
Ing. Beáta Mitická, Súkromná SOŠ, 29. augusta, Poprad

„Prínosné podujatie pre každého riaditeľa školy resp. zástupcu riaditeľa školy, ale predovšetkým pre začínajúcich riaditeľov. Obsahové zameranie plné aktuálnych aktuálnych informácií súvisiacich s praxou škôl. U väčšiny aktérov bolo cenná ich odbornosť i prezentácia. Organizácia konferencie bola na veľmi dobrej úrovni."
Peter Filip, Špeciálna základná škola, Mudroňova, Martin

„Zúčastniť sa konferencie ŠKOLA 2014/2015 hodnotím ako správne rozhodnutie predovšetkým preto, lebo som získala dôležité informácie pre svoju prácu."
Viera Vajsová, ZŠ Budkovce

„Na Konferencii ŠKOLA 2014/2015 som sa dozvedela veľa nových a zaujímavých informácií, hlbšie som spoznala ,,problematiku" finančného, personálneho i manažérskeho vedenia školy, ale hlavne som si uvedomila, že človek vo vedení školy sa musí naučiť dobre orientovať vo všetkých právnych predpisoch a povinnostiach, musí neustále plniť termíny - a čas dokáže človeka poriadne pritlačiť - pretože inak by celá inštitúcia prestala fungovať; a v neposlednom rade by som ešte povedala, že stres je jeho každodenný tieň, lebo často sa musí rozhodovať celkom sám."
Mgr. Mária Marková, ZŠ Jarmočná, Ždaňa

"Účasť na konferencii ŠKOLA 2014/2015 hodnotím ako prínosnú, zmysluplnú, a inšpirujúcu predovšetkým preto, lebo som si vedela vybrať veľa poučného a zaujímavého od prednášajúcich osobností."
Iveta Višnevská, Starozagorská, Košice

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info