• AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO

ISBN / ISSN / KÓD: eSTU_39

AKO EFEKTÍVNE VYSVETĽOVAŤ NOVÉ UČIVO


Každé dieťa potrebuje aktívne a predovšetkým efektívne poznávať a vnášať poznatky do svojho vlastného života. Teda nielen počúvať a memorovať informácie, ale aj vidieť. Preto je dobré na vyučovaní využívať možnosti internetu, interaktívne tabule, prezentácie, videokonferencie.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Dobré a efektívne je aj zavádzať do vyučovacieho procesu metódy, ktoré spájajú teóriu s praxou, umožňujú žiakom aktívne sa zapájať – brainstorming, heuristická metóda, inscenačná metóda a podobne.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor:
PaedDr. Renáta Križková
RNDr. Erika Piovarčiová
Mgr. Jana Hanusová

OBSAH

1. Úvod
2. Využívanie informačno-komunikačných technológií v škole

2.1 Internet ako pomôcka na vyučovaní
2.1.1 Ukážka využitia interaktívneho programu
2.1.2 Práca s interaktívnou tabuľou na vyučovaní
2.2 Prezentácia v Power Pointe
2.2.1 Ukážka využitia prezentácie v Power Pointe
2.3 Videokonferencie
2.3.1 Ukážka využitia videokonferencie
3. Brainstorming a jeho vplyv na tvorivo
3.1 Aplikácia metódy brainstormingu na vyučovaní
4. Heuristická metóda
4.1 Ukážka využitia heuristickej metódy
5. Inscenačná a rolová metóda
6. ZáverObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 20
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 20
Formát A5

Súvisiace produkty

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

AKO SA ĽUDIA UČIA, AKO UČIA UČITELIA A ČI JE POTREBNÉ NAUČIŤ SA UČIŤ

Každý človek sa učí inak, používa rôzne spôsoby osvojovania si poznatkov (adaptačné učenie, asociačn..

9,00 €