• AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-505-1

AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE – EXKURZIE, VÝLETY, VYCHÁDZKY


Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na všetky povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských aktivít v materskej škole.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  17,00 €

ks

Popis

Brožúra má za cieľ zorientovať riaditeľov materských škôl v problematike organizovania výletov, exkurzií a ďalších školských, tzv. doplnkových aktivít, poskytnúť im informácie, ako postupovať pri ich príprave, organizovaní a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie.

Sú to totiž často práve výlety, exkurzie a ďalšie školské aktivity, ktoré patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí i zúčastnených dospelých osôb k náročným a značne rizikovým aktivitám. Je dôležité dôkladne premyslieť každý krok pri ich príprave i realizácii, postupovať vždy v zmysle platných právnych predpisov určujúcich základné požiadavky na ich organizovanie. Dôsledná príprava sa pozitívne prejaví v ich plynulej a bezproblémovej realizácii, v rozšírení poznatkov a upevnení kompetencií detí cez interaktívne metódy založené na zážitkovom a skúsenostnom učení, ale aj v ich nezabudnuteľných zážitkoch a spomienkach.

 • Brožúra čitateľov prevedie platnými právnymi predpismi v problematike organizovania výletov, exkurzií a ďalších školských akcií.
 • Upozorní na všetky povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských aktivít v materskej škole.
 • Ponúka návody, ako postupovať pri ich príprave, organizovaní a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie. 

Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: PaedDr. Iveta Feketeová

OBSAH

Na úvod

1. Úvod
2. Legislatívne východiská realizácie školských aktivít
3. Organizovanie školských aktivít
4. Druhy školských aktivít
5. Školský výlet
6. Exkurzia
7. Dokumentácia k výletom, exkurziám a ďalším aktivitám
8. Odporúčania
9. Záver

OBSAH CD

 • Plán školských aktivít
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
 • Zoznam detí prihlásených na školskú aktivitu
 • Plán organizačného zabezpečenia školskej aktivity
 • Poverenie zodpovedného pedagogického zamestnanca
 • Metodický list k zabezpečeniu školskej aktivity – povinnosti, zodpovednosť
 • Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia na školskej aktivite
 • Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti prostredia
 • Smernica upravujúca postup pri organizovaní školských výletov, exkurzií a ďalších aktivít školy


Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 64
Formát A5
Rok vydania 2021, 2. vydanie

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Prelistujte si ukážku

Ďalšie informácie

Typ produktu brožúra + CD
Počet strán 64
Formát A5
Rok vydania 2021, 2. vydanie

Súvisiace produkty

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Je rozde..

17,00 €