Články

Petra Polnišová ambasádorkou súťaže Čitateľský oriešok 4

Petra Polnišová ambasádorkou súťaže Čitateľský oriešok 4

Petra Polnišová – obľúbená slovenská herečka, hrá v seriáloch aj v divadle, vystupuje v humoristických reláciách, prihovára sa nám v reklame... Vedeli ste o tom, že je aj vášnivá čitateľka? Práve pre svoj pozitívny vzťah ku knihám sa rozhodla podporiť celoslovenskú súťaž pre školy Čitateľský oriešok 4.

Odborné nakladateľstvo RAABE začalo realizovať čitateľsko-výtvarnú súťaže pre školy v roku 2014, ako reakciu na narastajúce problémy dnešných detí pri čítaní, keď síce text veľa z nich mechanicky prečíta, avšak prečítanému nerozumie.

Práve so zámerom zvyšovať mieru porozumenia prečítaného textu RAABE v spolupráci skvalifikovanými lektormi zostavilo svoju edíciu pracovných zošitov TAJOMSTVÁ SVETA pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy, v ktorých každý text končí otázkami preverujúcimi mieru porozumenia. A čo je podstatné: obsahom pracovných zošitov sú moderné a vtipné príbehy pre dnešné deti, nie nudné texty. Súčasne sú však žiaci vedení k tomu, aby sa naučili pracovať s textom, aby vnímali medzipredmetové vzťahy... Toľko na úvod z teórie.

Sú to práve pracovné zošity TAJOMSTVÁ SVETA, s ktorými základné školy z celého Slovenska už štvrtý rok lúskajú príbehy. Po tom, ako súťaž minulý rok podporila najobľúbenejšia slovenská moderátorka Adela Vinczeová, tento rok štafetu prevzala práve Petra Polnišová. Počas fotenia ku kampani sme ju oslovili na krátky rozhovor.

Petra Polnišová: KNIHA JE NENAHRADITEĽNÉ MÉDIUM!

Prezradíte, podľa čoho sa rozhodujete, ktorým projektom prepožičiate svoju tvár?
Petra Polnišová: Snažím sa podporiť veci, ktoré ma oslovia ako človeka. Ktoré sa mi páčia. A snažím sa ich nerobiť veľa. Keď verím, že moje meno by mohlo veci pomôcť.

Pri vašej pracovnej vyťaženosti a ešte aj výchove detí, máte vôbec čas na knihy?
Petra Polnišová: Určite. Aj preto sa mi projekt Čitateľský oriešok hneď zapáčil. Ja som odmalička vášnivý čitateľ. Bola som členkou Literárneho klubu mladých čitateľov. Doma máme obrovskú knižnicu so starými knižkami a veľmi rada si aj nové knižky kupujem. Na knižky nedám dopustiť.

Čítate si aj s deťmi?
Petra Polnišová: Máme zvyk, že si čítame každý večer. Vždy dve rozprávky. Odmalička som deti viedla ku knihám a chcela som, aby mali knihy radi. Pre mňa je kniha nezabudnuteľné médium, ktoré nenahradí ani počítač, ani tablet. Predstavivosť, ktorú prináša práve kniha je nenahraditeľná. Priala by som si, aby dnešné deti viac čítali...

A vaša najobľúbenejšia knižka z detstva? Ktorú by si podľa vás deti mali celkom určite prečítať?
Petra Polnišová: Milovala som Hrdinský zápisník od Kláry Jarunkovej. Dievčatá skôr od nej asi budú poznať jej knihu Jediná, ale keďže ja som mala dvoch bratov – táto o chlapcoch mi bola bližšia. Hneď, ako som sa v prvej triede naučila čítať, bola to práve táto kniha, ktorú som bratovi ukradla  . Podľa mňa je to najvtipnejšia kniha pre deti....

Ďakujeme za rozhovor.

Celú fotogalériu zo vzniku kampane nájdete tu.

O súťaži Čitateľský oriešok 4
Žiaci na prvom stupni základných škôl aj špeciálnych základných škôl môžu spolu so svojimi učiteľmi čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta na hodinách a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí. Úlohou žiakov je dva prečítané príbehy pomocou svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE. Následne odborná porota vyberie zo všetkých detských výtvorov 999 kresieb (333 v každom ročníku), ktoré zverejní na FB profile RAABE. V apríli 2018 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Tento rok až v štyroch kategóriách:

• Ocenenie nakladateľstva RAABE
• Ocenenie verejnosti
• Ocenenie pre školy
• Ocenenie pre špeciálne školy

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete tu.

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať až do 6. novembra 2017 TU.