Články

Testovanie 5 predsa len bude! Uskutoční sa 22. novembra 2017

Testovanie 5 predsa len bude! Uskutoční sa 22. novembra 2017
Celoplošné testovanie vedomostí piatakov z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka sa v tomto roku uskutoční. Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z uvedených predmetov v stredu 22. novembra 2017.

„Deti sa nemusia na testovanie extra pripravovať, pretože sa testujú vedomosti, ktoré získali v prvom až štvrtom ročníku, takže ani učitelia piatych ročníkov sa nemusia obávať, že je to nejaké konkrétne hodnotenie, že to bude individualizované alebo zosobnené," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Cieľom Testovania 5-2017, na ktorého realizáciu bolo vyčlenených 160 000 eur, je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

„Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, my potrebujeme mať takýto nástroj pravidelne celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu," doplnila ministerka Martina Lubyová.

Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.

DESATORO ÚSPEŠNÉHO ZVLÁDNUTIA TESTOVANIA:
1. Najlepšou prípravou je čítanie textov.
2. Čítanie nesmie byť mechanické.
3. S prípravou je dobré začať čo najskôr.
4. Vhodné je čítať s dieťaťom už od 3. či 4. ročníka a pýtať sa otázky, ktoré vyplývajú z textu.
5. Od 5. ročníka je pre žiakov vhodné precvičovať si svoje vedomosti na testoch s výberom odpovede, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením a na rôzne jazykové javy.
6. Podoba testu s výberom odpovede by pre žiakov nemala byť niečím novým, mali by sa s ňou pravidelne stretávať od 5. ročníka ZŠ.
7. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si ukážku prečítať.
8. Pri príprave pomáha, ak majú žiaci skúsenosti s hľadaním informácií a vyvodzovaním tvrdení z rôznych druhoch textov, nie len literárnych (vecné texty – napr.: dopravný poriadok, návod a pod.)
9. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby si žiaci prečítali všetky možnosti, ktoré majú na výber, aby ich zhodnotili, a až potom vybrali tú správnu.
10. Neponáhľať sa: nie je dôležité odovzdať test ako prvý – dôležité je správne odpovedať.

Učitelia, ktorí každoročne pripravujú žiakov na testovania, potvrdzujú, že len systematická príprava od najnižších ročníkov je zárukou úspechu v Testovaní. Ako to ale dosiahnuť?

Vhodnou pomôckou, ktorá prináša žiakom možnosť vyskúšať si testovanie aj na nečisto sú pracovné zošity z Edície Testovanie, ktoré vydáva odborné nakladateľstvo RAABE. „Testy sú obrovskou pomocou najmä preto, že šetria čas učiteľa, ktorý by potreboval na hľadanie vhodných textov. Tiež pomáhajú pri tvorení rôznych druhov a typov úloh. Žiaci si môžu v krátkom čase – hneď po absolvovaní testu – skontrolovať svoju úspešnosť, pretože bezprostredne za každým testom sa nachádza kľúč správnych odpovedí. Testy sú vytvorené na spôsob monitorovania T9, takže dávajú možnosť žiakom pripraviť sa na dané typy úloh a hlavne dávajú priestor pracovať s textami, čo stále našim žiakom robí značné problémy – čítanie s porozumením," povedala Tatiana Kočišová zo ZŠ s MŠ Za Kasárňou v Bratislave.

V RAABE je aktuálne Edícia TESTOVANIE dostupná za trvalo nízke ceny.
Namiesto 9 € za jeden pracovný zošit teraz zákazníci zaplatia len 4,70 €.

Testy pre piatakov

t5t5

Testy pre ôsmakov

Testovanie pre osmakovT

Testy pre deviatakov

tt

Viac informácií o Edícii Testovanie z RAABE nájdete tu.