• ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA

ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA


Antikoagulačné liečivá sú dôležitou farmakologickou skupinou pri preventívnej farmakoterapii kardiovaskulárnych náhlych príhod, najmä na podklade tromboembólie. Klinicky významné interakcie antikoagulačných liečiv majú ako farmakokinetický tak aj farmakodynamický charakter.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    7,00 €

ks

Popis

Väčšina klinicky významných interakcií je popísaná s warfarínom. Najčastejším výsledkom interakcie antikoagulačných liečiv s inými liečivami býva:
– krvácanie s rôznym priebehom intenzity a typu orgánového prejavu a
– zlyhanie farmakoterapie vo forme pľúcnej embólie alebo zlyhanie antitrombotického účinku.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: prof. MUDr. Milan Kriška, Dr.Sc.

OBSAH

1. Charakteristika farmakologickej skupiny
1.1 Heparín
1.2 Iné antikoagulanciá
1.2.1 Fondaparinux (ARIXTRA)
1.2.2 Rivaroxaban (XARELTO)
2. Najčastejšie mechanizmy vzniku interakcií
2.1 Farmakokinetické interakcie
2.1.1 Interakcie na úrovni absorpcie
2.1.2 Interakcie na úrovni distribúcie
2.1.3 Interakcie na úrovni metabolizmu a exkrécie
2.2 Farmakodynamické interakcie antikoagulancií
3. Manažment interakcií
4. Prevencia interakcií
5. Prehľad klinicky najvýznamnejších interakcií
6. Kazuistika zo zahraničia

7. Prehľad liečiv/liekov v kapitoleObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu PDF článok
Počet strán 28
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ produktu PDF článok
Počet strán 28
Formát A5

Súvisiace produkty

ANTIDEPRESÍVA

ANTIDEPRESÍVA

K faktorom, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť interakcií patrí rozširovanie indikačného spektra a redukc..

7,00 €

ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA

ANTITROMBOTIKÁ – ANTIKOAGULANCIA

Väčšina klinicky významných interakcií je popísaná s warfarínom. Najčastejším výsledkom interakcie a..

7,00 €

STATÍNY

STATÍNY

Statíny počas posledných 10 rokov výrazne ovplyvnili prevalenciu a manažment viacerých kardiovaskulá..

7,00 €

NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ-ANALGETIKÁ

NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ-ANALGETIKÁ

Viaceré z nich sú voľnopredajné a lekár často nemusí vedieť o samoliečení a používaní NSA. Podľa rek..

9,00 €

PERORÁLNE ANTIDIABETIKÁ

PERORÁLNE ANTIDIABETIKÁ

Prevencia liekových interakcií u diabetika je náročná, nakoľko pacient je spravidla liečený kombinác..

9,00 €

LEKÁR A REKLAMA

LEKÁR A REKLAMA

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Peter Kotira, PhD.OBSAH1. Reklama lekárov a Etický kódex zdravotníckeho ..

5,00 €

POVINNOSŤ LEKÁRA PRIDEĽOVAŤ OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

POVINNOSŤ LEKÁRA PRIDEĽOVAŤ OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných pro..

7,00 €

DORUČOVANIE PRACOVNOPRÁVNYCH DOKUMENTOV

DORUČOVANIE PRACOVNOPRÁVNYCH DOKUMENTOV

Pracovnoprávne vzťahy vyžadujú okrem korektnosti a serióznosti na obidvoch stranách zmluvného vzťahu..

7,00 €

POUŽÍVANIE RTG PRÍSTROJA V ZUBNEJ AMBULANCII PO 1. APRÍLI 2018

POUŽÍVANIE RTG PRÍSTROJA V ZUBNEJ AMBULANCII PO 1. APRÍLI 2018

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Peter Kotira, PhD.OBSAH1. Registrácia 2. Odborná spôsobilosť odborného z..

5,00 €

PRÁVNA OCHRANA LEKÁROV PROTI VÝROKOM V MASMÉDIÁCH A INTERNETOVÝCH DISKUSIÁCH

PRÁVNA OCHRANA LEKÁROV PROTI VÝROKOM V MASMÉDIÁCH A INTERNETOVÝCH DISKUSIÁCH

Právna ochrana proti nepravdivým výrokom nemôže byť zabezpečená len zdravotníckym pracovníkom, ktorí..

5,00 €

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Predmetom zmien je stanovenie pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorí bu..

5,00 €

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ODBORNÁ GARANCIAAutor: Mgr. Ivana BelovičováOBSAH1. Obsah zdravotnej dokumentácie 2. Vedenie zdravot..

9,00 €

RTG PRÍSTROJE A NOVÝ ZÁKON O RADIAČNEJ OCHRANE

RTG PRÍSTROJE A NOVÝ ZÁKON O RADIAČNEJ OCHRANE

Podľa novej právnej úpravy, zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektor..

5,00 €

INTERAKCIE ANTIVIROTÍK PROTI CHRÍPKE

INTERAKCIE ANTIVIROTÍK PROTI CHRÍPKE

Antivírusová farmakoterapia začiatkom tretieho tisícročia sa začína úspešne rozvíjať v prípade lieči..

9,00 €

POSÚDENIE RIZIKA LIEKOVÝCH INTERAKCIÍ U PACIENTA S FARMAKOTERAPIOU PARKINSONOVEJ CHOROBY

POSÚDENIE RIZIKA LIEKOVÝCH INTERAKCIÍ U PACIENTA S FARMAKOTERAPIOU PARKINSONOVEJ CHOROBY

Novodobá éra poznávania a liečby Parkinsonovej choroby (PCH) sa začala koncom 50. rokov minulého st..

9,00 €

POSÚDENIE RIZIKA LIEKOVÝCH INTERAKCIÍ U PACIENTA S FARMAKOTERAPIOU BENÍGNEJ HYPERPLÁZIE PROSTATY

POSÚDENIE RIZIKA LIEKOVÝCH INTERAKCIÍ U PACIENTA S FARMAKOTERAPIOU BENÍGNEJ HYPERPLÁZIE PROSTATY

Benígna hyperplázia prostaty (BHP) je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia. Hi..

9,00 €

INTERAKCIE LIEČIV PRI LIEČBE DEPRESIE

INTERAKCIE LIEČIV PRI LIEČBE DEPRESIE

 ODBORNÁ GARANCIAAutor: PharmDr. Ľubomír Virág, PhD.OBSAH1. Úvod 2. Základné charakteristiky de..

9,00 €

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE

INTERAKCIE LIEČIV POČAS UŽÍVANIA HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE

V súčasnosti celosvetovo užíva antikoncepciu viac ako 100 miliónov žien, spravidla z „nemedicínskych..

9,00 €

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ

INTERAKCIE LIEČIV U DETÍ

Vo farmakoterapii detských pacientov sa tiež využívajú kombinácie liečiv. V článku sú spracované špe..

7,00 €

INTERAKCIE VITAMÍNOV

INTERAKCIE VITAMÍNOV

Vitamíny sú esenciálne zložky potravy potrebné na normálny rast a udržanie zdravia. Poškodenie zdrav..

9,00 €

INTERAKCIE LIEČIV PRI ŠPECIFICKÝCH KLINICKÝCH SITUÁCIÁCH

INTERAKCIE LIEČIV PRI ŠPECIFICKÝCH KLINICKÝCH SITUÁCIÁCH

Publikácia Interakcie liečiv pri špecifických klinických situáciách vám poskytne komplexný pohľad na..

80,00 €