• BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY

ISBN / ISSN / KÓD: 978-80-8140-253-1

BÁDATEĽSKÁ HRA UŽ OD MATERSKEJ ŠKOLY – NÁMETY A AKTIVITY


Brožúra nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    15,00 €

ks

Popis

Edícia pre materinky

Brožúra spracovaná v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy. Predkladá množstvo námetov a aktivít, ako deti zabaviť hrou a súčasne ich priviesť na prvú objaviteľskú dráhu prostredníctvom experimentovania, a to ako klasickým spôsobom, tak i prostredníctvom internetu. Tým ich chceme nasmerovať na:
• pozorné pozorovanie okolitého sveta okolo nich,
• rozvíjanie ich pojmového aparátu,
• rozvíjanie logického myslenia,
• to, ako sa naučiť klásť otázky k nastolenému problému,
• vytvorenie predpokladu, čo sa stane, ak...,
• rozumné využívanie času na internete,
• nadobúdanie základov pre rozvoj kľúčových kompetencií,
• povzbudenie a motiváciu pre prírodovedné vzdelávanie,
• hranie sa aj trochu inak ako doteraz.

Brožúra vznikla na základe skúseností a výskumu s tematikou zameranou na prírodovedné experimentovanie, realizovaného s diplomantkami študijného odboru 7536 – predškolská a elementárna pedagogika počas ich štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením autorky.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

OBSAH

Pár slov pre čitateľa
Ciele publikácie
1. Úvod
1.1 Experimentovanie cez internet
1.2 Reálny vzdialený experiment
1.3 Virtuálne experimenty a webová stránka PhET

2. Bádateľské experimentovanie v predškolskom vzdelávaní
2.1 Motivácia pre bádateľské vzdelávanie
2.2 Nový vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie (iŠVP 2016)

3. Recepty na bádanie
3.1 Edukačná aktivita: Pohyb I: Kto dohodí najďalej? Kto trafí cieľ?
3.2 Edukačná aktivita: Pohyb II – Voľný pád: Prečo nám padajú veci na zem?
3.3 Edukačná aktivita: Hmotnosť a sila: Môžeme vytvoriť rovnováhu na hojdačke?
3.4 Edukačná aktivita: Plávanie a ponáranie telies: Kde sa ľahšie naučím plávať?
3.5 Edukačná aktivita: Svetlo a farebné videnie
3.6 Edukačná aktivita: Zvuk

4. Záver

Literatúra
Pracovný list I
Pracovný list IIObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 192
Formát A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk slovenský
Typ produktu brožúra
Počet strán 192
Formát A5

Súvisiace produkty

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Viete, ako je možné s deťmi sa efektívne hrať a ako im môžeme nenásilnou formou pomôcť rozvíjať sa? ..

6,00 € 15,00 €

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Naliehavosť potreby environmentálnej výchovy v prostredí materskej školy by z nášho pohľadu nemala..

6,00 € 15,00 €

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

6,00 € 15,00 €

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Priali by sme si, aby činnosti so živočíchmi neboli v praxi materských škôl na Slovensku len občasno..

6,00 € 15,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

Brožúra prináša obsah v podobe, v akej ešte táto téma nebola spracovaná. Je rozdelená na hry s rieka..

15,00 €

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Prístup v učení a obsah multikultúrnej výchovy pre predprimárny vek je iný ako u detí mladšieho škol..

15,00 €