• BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

BALÍK – DETI DO 3 ROKOV

WEBINÁR
VÝHODNÝ BALÍK – odborná publikácia o tom, ako zabezpečiť výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s platnými právnymi predpismi a ich potrebami a k tomu CELKOM ZADARMO skvelá pomôcka: prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do 3 rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť – spolu s naznačením podnetov aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  83,00 € 72,00 €

ks

Popis

LIMITOVANÁ PONUKA! ZÍSKAJTE DVOJICU pomôcok za výhodnú cenu!


Balík DETI DO 3 ROKOV OBSAHUJE: 

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV
Odborná publikácia o tom, ako zabezpečiť výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi a ich potrebami.

Publikácia obsahuje najnovšie legislatívne predpisy, teoretické poznatky a praktické skúsenosti týkajúce sa výchovy a starostlivosti o deti v ranom detstve (konkrétne o 2- až 3-ročné deti). Texty sú koncipované účelne, aby obsahovali dôležité informácie a vysvetlenia pedagogických, psychologických, sociálnych a zdravotných prístupov, aj inšpirácie užitočné v pedagogickej práci.

Zámerom autorského tímu bolo poskytnúť pedagógom odbornú pomoc, aby zvládali výchovu a starostlivosť o najmenšie deti v súlade s právnymi predpismi i ich potrebami. Deťom tak pomôžu osobnostne rásť a zároveň prežívať šťastné detstvo. Spokojní rodičia budú už len ako bonus.

Výhody publikácie:

 • Je to komplexná príručka – obsahuje informácie k všetkým aspektom starostlivosti o dvoj- až trojročné deti v materských školách, jasliach a iných zariadeniach pre deti.
 • Venuje sa nielen výchove detí z pedagogickej a psychologickej stránky, ale vysvetľuje a upozorňuje aj na potrebnú legislatívu (napr. z oblasti personalistiky, prevádzky zariadenia, hygieny či financovania.)
 • Pomáha pedagógom rozvíjať ich kompetencie a zručnosti potrebné pre prácu s najmenšími deťmi.
 • Obsahuje množstvo hier, pri hraní ktorých sa deti zabavia a zároveň sa bude rozvíjať ich motorika či kognitívne procesy, napr. reč, myslenie, pamäť, pozornosť.
 • Poradí, ako nadviazať a rozvíjať spoluprácu s rodičmi, aby bola užitočná pre deti, pedagógov i rodičov.
 • Prináša príklady z praxe, ktoré pomôžu pochopiť problematiku a hlavne poznatky využiť v praxi.
 • Poradí, ako vychovávať najmenšie deti, aby sa im v materskej škole či v inom zariadení pre deti páčilo a zároveň sa pri tom rozvíjala ich osobnosť.  KÝM SA STANEM škôlkarom
Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými smermi a akými podnetmi môžeme podporovať učenie sa a vývin detí, a ako sa môžeme presvedčiť, že toto učenie dieťa naozaj podnecuje a posúva vpred. Príručka prináša jednoduchý prehľad toho, čo by dieťa v jednotlivých etapách života do troch rokov mohlo v konkrétnych oblastiach približne vedieť, spolu s naznačením podnetov a aktivít, ktoré ho ku konkrétnym schopnostiam vedú a ktoré sa odohrávajú v interakcii s dospelými v prostredí, ktoré je pre dieťa priaznivé.

Obsah brožúry – opisované osvojované schopnosti – je rozdelený do jednotlivých oblastí výchovnej starostlivosti:

1. Podnecovanie učenia
2. Jazyk a komunikácia
3. Skúmanie a matematika
4. Expresívne schopnosti a umenie
5. Telesný vývin a zdravie
6. Osobnostný, emocionálny a sociálny rozvoj.

Základnou pointou, ako sú jednotlivé oblasti výchovnej starostlivosti v tejto príručke spracované, je to, že v nich každý nájde ľahkú orientáciu, čo možno od detí očakávať (vymedzené v kategórii „dieťa napríklad môže“) a akými aktivitami dokážeme osvojenie alebo rozvoj daných schopností napomôcť (vymedzené v kategórii „dospelý jednotlivé prejavy dokáže podporiť takto“). Niektoré oblasti, ktoré sú komplexnejšie, sú pre lepšiu orientáciu organizované cez akési podoblasti, aby sme ich videli detailnejšie a systematickejšie. Na druhej strane sú vo viacerých oblastiach očakávané spôsobilosti detí veľmi podobné či prekrývajú sa, čo vyplýva z toho, že prakticky sa rozvoj deti naozaj deje celostne a nie v separovaných oblastiach. Je však dobré vedieť, že rovnaká spôsobilosť dieťa je prejavom jeho pokroku napríklad v oblasti Podnecovanie učenia aj v oblasti Skúmanie a matematika. Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu publikácia s aktualizáciami + brožúra ZADARMO
Počet strán 312 + 88
Formát 2 x A4

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Typ produktu publikácia s aktualizáciami + brožúra ZADARMO
Počet strán 312 + 88
Formát 2 x A4

Súvisiace produkty

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

LOGOPÉDIA VČAS – OTÁZKY A ODPOVEDE

„Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa odrazu stáv..

22,00 €

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Čoraz častejšie stretávame v triedach materských škôl deti, ktoré sú tzv. náročnejšie vo vzťahu k vý..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 1

Brožúra má za cieľ byť praktickým teoretickým poradcom pre riaditeľov, pedagógov a odborných podporn..

22,00 €

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

PROJEKT INKLÚZIA V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Cieľom brožúry je priniesť metodické usmernenia, ako pristupovať k deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozo..

22,00 €

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – PESTRÉ AKTIVITY PRE DETI

INKLÚZIA – pestré aktivity pre deti obsahuje podrobne rozpracované aktivity a hry (vrátane výkonovýc..

22,00 €

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho imp..

22,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

STAROSTLIVOSŤ O DETI DO 3 ROKOV

Na Slovensku až doteraz neexistovala publikácia, ktorá by materským školám, jasliam a iným zariadeni..

72,00 €

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

KÝM SA STANEM ŠKÔLKAROM

Brožúra vypĺňa prázdne miesto v pedagogike raného detstva. Prináša oporné body ukazujúce, ktorými sm..

11,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

17,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky Br..

17,00 €

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV

Brožúra prináša obsah v podobe, v akej ešte táto téma nebola spracovaná. Je rozdelená na hry s rieka..

17,00 €