• BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

BALÍK LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY

VÝHODNÝ BALÍK
Trojica odborných brožúr pre každého dobrého riaditeľa školy teraz za výhodnú cenu: GDPR a ochrana osobných údajov v škole, Metodické orgány školy + CD, Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    75,00 € 31,00 €

ks

Popis

Balík LEGISLATÍVA PRE RIADITEĽA ŠKOLY tvoria nasledujúce tri brožúry:

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY 

Krátky komentár a praktické príklady k ochrane osobných údajov pre školy a školské zariadenia. Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povinností ustanovených v nariadení o ochrane osobných údajov v súvislosti s poskytovaním výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach so zreteľom na osobitnú právnu úpravu v Slovenskej republike. Vznikla so zámerom uľahčiť riaditeľom škôl, učiteľom, vedúcim školského úradu aj vedúcim odboru školstva implementácie tohto nariadenia v praxi a podať jednoduchého vysvetlenia základných pojmov a povinností spolu s ilustráciou praktických príkladov.

Výhody brožúry:

  • pomôže vytvoriť informovaný súhlas,
  • uvádza konkrétne vzorové situácie z praxe škôl,
  • prináša tipy, na čo sa budú zameriavať kontroly pri dodržiavaní ochrany osobných údajov,
  • pomáha pri postupe posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov.


METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY

Praktická príručka pre vedúcich/členov metodických orgánov školy, ktorá pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Obsahuje CD so všetkými potrebnými dokumentmi aj v upraviteľnom formáte.
Optimálne riadenie metodických orgánov školy a efektívne plánovanie vedúceho metodického orgánu a odborných zamestnancov – tak znie podtitul odbornej brožúry, ktorú by mal zakúpiť každý dobrý riaditeľ školy pre vedúcich, resp. členov metodických orgánov školy. Metodické orgány patria v súlade s právnymi predpismi k poradným orgánom riaditeľa školy. Brožúra pomôže s určovaním ich úloh, vypracovaním potrebnej dokumentácie a poradí pri ich riadení. Plánovanie práce vedúceho metodického orgánu uľahčí praktický prehľad úloh rozdelených podľa jednotlivých období školského roka. Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.
Odborná brožúra je písaná špeciálne pre organizácie školstva, samosprávy, štátnej i verejnej správy. Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Autor: Mgr. Tatiana Kizivatová 

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Recenzenti: Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky, Ing. Eva Pavlíková, vnútorná kontrolórka Univerzity Konštantína Filozofa v NitreObchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 3 x brožúra + 2 x CD
Určené pre riaditeľ školy, ekonomický a administratívny pracovník
Počet strán 82 + 96 + 124
Formát 3 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 3 x brožúra + 2 x CD
Určené pre riaditeľ školy, ekonomický a administratívny pracovník
Počet strán 82 + 96 + 124
Formát 3 x A5

Súvisiace produkty

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

BOZP PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pra..

16,00 € 31,00 €

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠKOLY

Brožúra GDPR v praxi škôl a školských zariadení je zameraná na vysvetlenie základných pojmov a povin..

17,00 € 37,00 €

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK V PRAXI

Povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky ukladá subjektom verejnej správy zákon č. 211/200..

11,00 € 22,00 €