• BALÍK PRE 1. STUPEŇ ZŠ

BALÍK PRE 1. STUPEŇ ZŠ

VÝHODNÝ BALÍK
Trojica odborných metodických príručiek pre učiteľov na 1. stupni základných škôl: Hravé čítanie – metodický materiál pre učiteľa + CD + Ochrana života a zdravia + Letíme do vesmíru. TERAZ ZA SUPER CENU!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    81,00 € 50,00 €

ks

Popis

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Obľúbená pomôcka učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky textov a úlohy koncipované podobne ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ.

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. V každej zo štyroch častí metodického materiálu je spracované vybrané učivo jednotlivo pre 1. - 4. ročník ZŠ. Obsahom publikácie sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s rôznymi druhmi textov a typmi úloh. Súčasťou materiálu je aj CD, ktoré obsahuje identické texty a otázky na preverenie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ tak, ako sú obsiahnuté aj v publikácii.

Pracovný materiál Hravé čítanie:

• uľahčí prípravu učiteľa na výchovno-vzdelávací proces,

• pomôže učiteľovi pripraviť žiakov na Testovanie 5 či neskoršie Testovanie 9 a PISA,

• uľahčí nadobúdanie kompetencií primárneho vzdelávania,

• umožní žiakom jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,

• prehlbuje pozitívny vzťah dieťaťa/žiaka ku knihám,

• rozvíja čitateľskú, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov...


OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Odborná publikácia pre učiteľov, ktorá uľahčuje učiteľom prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov. Je určená pre učiteľov 1. – 9. ročníka ZŠ a je spracovaná podľa Inovovaného ŠVP pre základné školy.

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov. Odborná publikácia ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia, matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová výchova, technika a výtvarná výchova.

Odborná publikácia ponúka témy: Riešenie mimoriadnych situácií Zdravotnú prípravu Pohyb a pobyt v prírode 


LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Metodická príručka Letíme do vesmíru pomôže učiteľom MŠ a prvého stupňa ZŠ efektívne pracovať s pracovným zošitom Letíme do vesmíru tak, aby deti tému vesmírnych tajomstiev a astronomických javov ľahko a rýchlo pochopili.

Metodická príručka obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích aktivít, aj riešenia úloh zadaných v pracovnom zošite pre deti - Letíme do vesmíru. Tiež obsahuje prehĺbenie vedomostí o preberanej téme pre učiteľov a informácie o možnostiach s voľne prístupným počítačovým programom Stellarium, pomocou ktorého môžu deti vesmírne javy a telesá aj priamo pozorovať. Svojím obsahom sa metodická príručka opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť. Pre učiteľov, ktorí sa s astronomickou problematikou doposiaľ nestretli, autorka spracovala výber základných informácií potrebných na základnú orientáciu v danej problematike.
Metodická príručka, so zámerom zvýšiť názornosť preberanej problematiky, ponúka aj zaujímavý bonus – možnosti využitia programu Stellarium a aj jednoduchý návod na realizáciu daného úkazu v tomto programe. Interaktívny program Stellarium je voľne stiahnuteľný a je určený na vzdelávacie účely na všetkých stupňoch vzdelávania. Ide o interaktívny počítačový program, ktorý nám zobrazí nočnú oblohu tak, ako ju môžeme vidieť v skutočnosti. Poskytuje nám však aj omnoho viac. Vďaka nemu sa napríklad môžeme posúvať v čase a v priestore, môžeme ho aktívne ovládať a využívať tak možnosti, ktoré nám ponúka. 

 

ODBORNÁ GARANCIA

Lektori: RNDr. Mária Nogová, PhD. Mgr. Eva Ivanová
Autori: PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová Mgr. Petra Fillová Mgr. Petra Križanová Mgr. Alena Lampertová Mgr. Mária Mydlová


Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD. – Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Trnavská univerzita
Autori: Mgr. Katarína Dutková
Odborná spolupráca: Mgr. Dušan Brúder, Mgr. Ingrid Murínová


Editori: Mgr. Eduard Koči Odborník, hvezdáreň Hurbanovo Mgr. Terézia Šebešová, učiteľka MŠ venujúca sa tematike vesmíru
Autor: © RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Autori fotografií vesmírnych telies a javov: Michal Danč, Marek Harman, Peter Hodulík, Leonard Kukľa, Ján Mäsiar, Ján Sadiv, Roman Tomčík Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu publikácia
Určené pre učiteľ 1. stupňa ZŠ
Počet strán 352 + 164 + 72
Formát 3 x A4 + 1 x CD

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu publikácia
Určené pre učiteľ 1. stupňa ZŠ
Počet strán 352 + 164 + 72
Formát 3 x A4 + 1 x CD

Súvisiace produkty

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 2. ROČNÍK ZŠ

Školy, ktoré sa aktívne zapoja do čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 5, majú nárok ..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 3. ROČNÍK ZŠ

Školy, ktoré sa aktívne zapoja do čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 5, majú nárok ..

6,00 €

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

TAJOMSTVÁ SVETA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 4. ROČNÍK ZŠ

Školy, ktoré sa aktívne zapoja do čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 5, majú nárok na zľ..

6,00 €

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa zákla..

49,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

15,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

5,00 €

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

LETÍME DO VESMÍRU – ZÁBAVNÉ AKTIVITY NA SPOZNÁVANIE VESMÍRNYCH TAJOMSTIEV

Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka zábavným aktivitám spolu so starým otcom objavuje ďaleký vesmír...

7,90 €

LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

LETÍME DO VESMÍRU – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Metodická príručka obsahuje vzdelávacie ciele, pomôcky, odporučený postup jednotlivých vzdelávacích ..

17,00 €