• BALÍK METODIKY PRE UČITEĽA 2. STUPŇA ZŠ

BALÍK METODIKY PRE UČITEĽA 2. STUPŇA ZŠ

VÝHODNÝ BALÍK
Trojica odborných metodických príručiek pre učiteľov na 2. stupni základných škôl: Dejepis – metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku ZŠ + Ochrana života a zdravia + Éčka v potravinách. TERAZ ZA SUPER CENU VO VÝHODNOM BALÍKU!

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    60,00 € 25,00 €

ks

Popis

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

NOVINKA JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU! Metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku základnej školy. Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity na prácu so žiakmi pre učiteľov dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziu. 
Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa: – prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov, – pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti. K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa. Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. 


OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Odborná publikácia pre učiteľov, ktorá uľahčuje učiteľom prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov. Je určená pre učiteľov 1. – 9. ročníka ZŠ a je spracovaná podľa Inovovaného ŠVP pre základné školy. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov. Odborná publikácia ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia, matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová výchova, technika a výtvarná výchova.

Odborná publikácia ponúka témy: Riešenie mimoriadnych situácií, Zdravotnú prípravu, Pohyb a pobyt v prírode 


ÉČKA V POTRAVINÁCH

Metodická príručka pre učiteľov chémie o éčkach v potravinách, ktorá ponúka nielen základné informácie o éčkach, ich pôvode a označení ale aj metodický materiál pre učiteľov ako návod na to, ako pracovať so žiakmi na tému éčiek v potravinách v predmetoch. Zároveň pomáha naplniť výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje aj pracovné listy pre žiakov, ktoré sú využiteľné priamo na vyučovaní.

Cieľom metodickej príručky je pomôcť učiteľom zorientovať sa v tejto neľahkej téme a napomôcť im v tom, aby vyučovanie (témy ako napr. vlastnosti a použitie prírodných látok, vplyv na chemické procesy v živých organizmoch, výživa a stravovacie návyky, energetická hodnota potravín) bolo pre žiakov zaujímavé.
PUBLIKÁCIA je rozdelená na tri časti: všeobecnú teóriu o éčkach, metodiku pre učiteľov, pracovné listy pre žiakov. Aktivity v pracovných listoch sú spracované tak, aby učiteľ pomocou nich dokázal naplniť výkonový a obsahový štandard Štátneho vzdelávacieho programu. Súbor aktivít obsahuje cvičenia, praktické úlohy aj bádateľské aktivity.


ODBORNÁ GARANCIA

Editor: Mgr. Jana Bohunická
Autori: PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. Mgr. Zuzana Fialová, PhD. Mgr. Zdeněk Brom (spoluautor 9. kapitoly)

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD. – Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Trnavská univerzita
Autori: Mgr. Katarína Dutková Odborná spolupráca: Mgr. Dušan Brúder, Mgr. Ingrid Murínová

Lektorka: RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Združenia učiteľov chémie, autorka učebníc chémie
Autori: Mgr. Alžbeta Slavkovská, Viera Machová

Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 3 x publikácia
Určené pre učiteľ na 2. stupni ZŠ
Počet strán 110 + 164 + 110
Formát 3 x A4 + 12 pracovných listov pre žiakov

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola
Typ produktu 3 x publikácia
Určené pre učiteľ na 2. stupni ZŠ
Počet strán 110 + 164 + 110
Formát 3 x A4 + 12 pracovných listov pre žiakov

Súvisiace produkty

ÉČKA V POTRAVINÁCH

ÉČKA V POTRAVINÁCH

O éčkach vieme pomerne málo. Sú prirodzenou súčasťou nášho života (napr. kyslík E948). Sú to vlastne..

15,00 € 30,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, ..

15,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je pomôckou:- pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úloh..

4,50 € 5,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

15,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1.–4. ROČNÍK ZŠ

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

5,00 €

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 5.–9. ROČNÍK ZŠ

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávaci..

5,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

15,00 €

ÉČKA V POTRAVINÁCH (PDF)

ÉČKA V POTRAVINÁCH (PDF)

Knihu v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránky O éčka..

15,00 € 30,00 €