• BALÍK PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

BALÍK PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM


Balík piatich pracovných zošitov pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským za zvýhodnenú cenu.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    45,00 € 40,00 €

ks

Popis

Balík pracovných zošitov pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským obsahuje päť pracovných zošitov:


DEJEPIS

Doložka MŠ SR č. 70/2003-095

Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým historickým obdobiam sú doplnené testami na komplexné opakovanie učiva.


FYZIKA

Doložka MŠ SR č. CD-2005-16637/20421-2:095

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetických a elektrických javoch, o energii v prírode a v technike.


CHÉMIA

Doložka MŠ SR č. 455/2001-44

Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v každodennom živote a ich bezpečnom využívaní.


PRÍRODOPIS

Doložka MŠ SR č. 69/2003-095

Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú žiakom najmä pri získavaní kompetencií z oblasti prírodovedného vzdelávania. Obsahuje množstvo kreatívnych úloh na upevnenie a preverenie vedomostí o neživej prírode, evolúcii a životnom prostredí človeka.


ZEMEPIS

Doložka MŠ SR č. 456/2001-44

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z geografického hľadiska.


ODBORNÁ GARANCIA

Autori:

K. Mojtová
V. Lapitková, E. Brestenská
L. Glatzová
M. Rašlová  Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk maďarský
Typ inštitúcie špeciálna základná škola
Typ produktu 5 x A4
Určené pre žiaci 9. ročníka ŠZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Počet strán 32+40+64+40+24
Formát 5 x pracovný zošit

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk maďarský
Typ inštitúcie špeciálna základná škola
Typ produktu 5 x A4
Určené pre žiaci 9. ročníka ŠZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Počet strán 32+40+64+40+24
Formát 5 x pracovný zošit

Súvisiace produkty

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami ..

8,10 € 9,00 €

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9106:3-A2201Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami ..

8,10 € 9,00 €

PRÍRODOPIS (biológia) PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

PRÍRODOPIS (biológia) PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10415:6-A2021Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všet..

8,10 € 9,00 €

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14448:5-A2201Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci..

8,10 € 9,00 €

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

ZEMEPIS (GEOGRAFIA) PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – PRACOVNÝ ZOŠIT

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12498:5-A2201Pracovný zošit zo zemepisu (geografie) tvor..

8,10 € 9,00 €