• BALÍK PRE DEJEPISÁRA

BALÍK PRE DEJEPISÁRA

VÝHODNÝ BALÍK
Traja pomocníci pre učiteľa dejepisu – pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ, metodická príručka pre učiteľov dejepisu v 9. ročníku ZŠ a didaktika dejepisu TERAZ ZA VÝHODNÚ CENU!

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  39,00 € 26,00 €

ks

Popis

dolozka

V balíku pre dejepisára za zvýhodnenú cenu nájdete tieto tituly:


DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ
Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom.

Pracovný zošit je určený deviatakom ZŠ, ale využijú ho aj stredoškoláci ako doplnkové aktivity k predmetom občianska výchova a dejepis. Je vizuálne podnetný a obsahuje cvičenia, doplnkové čítanie, kvízy a slovníčky k problematike prevencie extrémizmu a porozumeniu fungovania demokratickej spoločnosti. Na základe početných príkladov z nedávnej minulosti a súčasnosti sa žiaci naučia, v čom sú podstatné rozdiely medzi demokraciou a autoritárskymi režimami, ako boli napríklad nacizmus a komunizmus, ako pestovať kultúrnu gramotnosť a úctu k všetkým ľuďom. Praktické cvičenia so zapojením súčasných technológií (smartfóny) umožnia žiakom samostatne zbierať, analyzovať, a spracovávať informácie zo svojho okolia, osloviť rodinných príslušníkov a iných očitých svedkov udalostí, o ktorých sa učia. Cvičenia umožnia porozumieť ako sa pozná skutočné vlastenectvo, ako byť hrdý na Slovensko, rozvíjať lokálpatriotizmus a zbaviť sa zakomplexovanosti, ktorá plodí agresivitu a nenávisť. Prostredníctvom hrania rolí a analýzy videí sa žiaci učia ako kultivovane riešiť konflikty, argumentovať v prípade sporov a vo verejnej diskusii, ako sa brániť voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu rovnako v online priestore, ako aj v skutočnom živote. K týmto cvičeniam žiaci nájdu v publikácii pracovné listy s otázkami, úlohami a testami, ktoré spravidla riešia priamo na hodinách alebo v podobe domáceho čítania a doplnkových úloh k tomu, čo sa naučili v škole. V pracovnom zošite (podobne ako v príručke pre učiteľa) sú námety a učebný materiál k 30 školským hodinám. Medzi nimi aj aktuálne témy k problematike migrácie a radikalizmu. Vysoko inovatívna je aj kapitola o dobrovoľnej skromnosti a obrany voči konzumnému mysleniu, ktoré vedie k hodnotovej prázdnote a prehlbuje spoločenské konflikty. Text je jasne štruktúrovaný, atraktívny na čítanie a niektoré obrázky a fotografie možno použiť ako samostatné cvičenia.


DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ
Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa: – prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov, – pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu. Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ... Učiteľom sa tak do rúk dostáva pomôcka, ktorá na trhu už dlho absentovala. Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti. K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa. Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.


METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU
Najnovšia didaktika dejepisu od uznávaného autora s dlhoročnou praxou vo výučbe dejepisu v základnej škole a gymnáziu – ako výsledok mnohých autorových seminárov s učiteľmi dejepisu na Slovensku i v Českej republike, aj so študentami na katedre, ktorí spoločne po niekoľkých rokoch sformulovali všetky dôležité predpoklady k výučbe dejepisu. Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyučovať didaktiku a metodiku dejepisu.

Uvedený model didaktiky dejepisu umožní učiteľom:

 • netradične hľadať to, čo môže byť nepísanou „gramatikou“ dejepisu,
 • uvažovať jej prostredníctvom o žitom prítomnom vzťahu k minulosti,
 • vstúpiť do rôznych sociálnych rolí, keď neustále vykonávame cieľovo orientačnú činnosť,
 • aranžovať metódy výučby ako cesty učebným labyrintom,
 • inscenovať učebné figúry ako výraz osobitosti, jedinečnosti i pestrosti našej výučby,
 • uvedomovať si svoj ustavičný „pohyb hore a dolu“ vo výučbe dejepisu,
 • aplikovať tento „pohyb“ na ostatné učebné predmety.  
Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ inštitúcie základná škola / osemročné gymnáziá / gymnáziá
Typ produktu 2x publikácia + 1x pracovný zošit
Určené pre učiteľ
Počet strán 60 + 110 +270
Formát A4 + A4 + B5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Typ inštitúcie základná škola / osemročné gymnáziá / gymnáziá
Typ produktu 2x publikácia + 1x pracovný zošit
Určené pre učiteľ
Počet strán 60 + 110 +270
Formát A4 + A4 + B5

Súvisiace produkty

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 6.–7. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Pracovný zošit Kritické myslenie pre 6. a 7. ročník základných škôl a pre gymnáziá s osemročným štúd..

7,00 €

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8.–9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA KRITICKÉ MYSLENIE PRE 8. – 9. ROČNÍK ZŠ A ..

7,00 €

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

DEJEPIS INOVATÍVNE PRE 2. STUPEŇ ZŠ

Po úhrade objednávky a jej spracovaní vám budú v emailovej správe zaslané potrebné informácie na pri..

40,00 €

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

BALÍK NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

Súčasťou BALÍKA NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV je dvojica titulov:1. Materiál pre učiteľa Pátr..

40,00 € 50,00 €

PÁTRAME PO REČI INÉHO

PÁTRAME PO REČI INÉHO

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

22,00 €

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝCH FIGÚRACH

„Školy by mali študentov vyzbrojiť na to, aby sa dokázali zúčastniť na politických a hodnotových deb..

28,00 €

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyuč..

17,00 €

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ

  Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa:– prináša mu podporné texty a témy na diskusiu s..

20,00 €

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ

  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/3360:2-10K0Pracovný zošit je pomôckou:- pre u..

7,00 €