• BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY

VÝHODNÝ BALÍK
VÝHODNÝ BALÍK AŽ 10 brožúr s námetmi a aktivitami pre učiteľky v materskej škole TERAZ ZA SUPER CENU! Prinášajú praktické námety pre prácu s deťmi, podporujú rozvoj kľúčových kompetencií detí, ponúkajú prílohy aj metodickú podporu pre učiteľky v MŠ. Šetria čas vynaložený na vyhľadávanie a vymýšľanie nových aktivít, námetov na činnosti a hry.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    150,00 € 50,00 €

ks

Popis

materinky


BALÍK PRE MATERINKY obsahuje týchto 10 brožúr:


Činnosti venku a v přírodě
Táto brožúra bola napísaná preto, aby opäť začalo pribúdať predškolákov, ktorí sa hrajú vonku a v prírode. Hlavným cieľom tejto brožúry je priniesť inšpiráciu dospelým, ktorí si uvedomujú význam pobytu vonku, chcú sa s deťmi vonku hrať a pýtajú sa: „Ako dnešné deti dostať von? Ako ich vonku zabaviť?“

Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
Brožúra sa venuje environmentálnej výchove v materskej škole. Získate dôležité teoretické poznatky o environmentálnej výchove, zároveň ale aj metodické. Učiteľky v materskej škole tiež upozorňuje na riziká pri realizácii environmentálnej výchovy.

Ja a moje telo - námety a aktivity
Zrejme ste sa vo svojej učiteľskej praxi stretli s postojom, že sú otázky, na ktoré majú deti čas, a ktoré by sa rozhodne mali riešiť iba v rodine. Sexuálna výchova detí je najlepším príkladom takýchto otázok, ktorým sa aj viaceré učiteľky vyhýbajú. Už viac nemusíte. Táto brožúra vám prinesie odpovede na základné otázky.

Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání
Oblasť kognitívneho rozvoja je veľmi dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. Cieľom brožúry je napomôcť pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Skúseným učiteľkám okrem iného môže osviežiť skôr získané vedomosti a zručnosti a pozrieť sa na ne z pohľadu integrovaného vzdelávania.

Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání
Odborná brožúra predstavuje ucelenú metodiku rozvoja pohybových činností detí predškolského veku. Učiteľkám materských škôl poskytuje veľa podnetov na pochopenie nezastupiteľnej úlohy kvalifikovaného rozvoja pohybových schopností a zručností detí v spojitosti s rozvojom ostatných stránok ich osobnosti.

Predplavecká príprava v materskej škole
Brožúra Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti dieťaťa, ale súčasne zlepšujú zdravotný stav, kompenzujú jeho psychické napätie a podporujú celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela.

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávaní
Hlavnou úlohou brožúry je pomôcť deťom v materskej škole získať schopnosť prosociálneho správania – aby boli ľuďmi v pravom slova zmysle. Aby sa s pomocou učiteliek už v ranom veku naučili chápať situácie aj z pohľadu druhej osoby, aby porozumeli pocitom druhých – svojich kamarátov. Prináša praktické ukážky aktivít, námety na hry a činnosti s touto oblasťou spojené.

Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávaní
Odborná brožúra predstavuje takmer ucelenú základnú metodiku predmatematickej výchovy v predškolskom veku. Z hľadiska obsahu je kompromisom medzi odborným textom a populárno-náučným textom. Je určená učiteľkám materských škôl, ale je vhodná aj pre študentov SOŠ alebo VŠ pripravujúcich sa na povolanie učiteľa materskej školy.

Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání 
Ucelený materiál z didaktiky výtvarnej výchovy zhromažďuje a usporadúva základné poznatky, ktoré učiteľkám materských škôl môžu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese. Prináša praktické príklady a mnohé inšpiratívne podnety, ktoré podporia ich výtvarnú pedagogickú tvorivosť a pomôžu rozvíjať tvorivosť a schopnosti detí.

Škola v prírode v materskej škole + CD
Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole.Obchodné podmienky
Doplnkové polia
Typ inštitúcie materská škola
Určené pre učiteľka v materskej škole
Ďalšie informácie
Typ produktu 10 x brožúra + 1 x CD
Počet strán 141 + 148 + 100 + 160 + 146 + 118 + 133 + 206 + 68 + 136
Formát 10 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu 10 x brožúra + 1 x CD
Počet strán 141 + 148 + 100 + 160 + 146 + 118 + 133 + 206 + 68 + 136
Formát 10 x A5

Súvisiace produkty

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

JA A MOJE TELO – NÁMETY A AKTIVITY

Táto brožúra obsahuje teoretickú časť, ktorá bližšie špecifikuje pojem sexuálnej výchovy a jej význa..

6,00 € 15,00 €

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

KOGNITÍVNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Viete, ako je možné s deťmi sa efektívne hrať a ako im môžeme nenásilnou formou pomôcť rozvíjať sa? ..

6,00 € 15,00 €

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

PREDMATEMATICKÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

edícia pre materinky Cesta ku školskej matematike je cestou zo sveta dieťaťa do sveta školy i d..

6,00 € 15,00 €

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ENVIRONMENTÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Naliehavosť potreby environmentálnej výchovy v prostredí materskej školy by z nášho pohľadu nemala..

6,00 € 15,00 €

PROSOCIÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

PROSOCIÁLNE ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

edícia pre materinky Publikácia približuje podmienky psychosociálneho prostredia v materskej šk..

6,00 € 15,00 €

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Ako rozvíjať pohybové činnosti detí predškolského veku, aby z nich vyrástli budúci zdraví jedinci?..

6,00 € 15,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Výtvarná výchova v materskej škole pramení najmä z autentických situácií a silných zážitkov. Pomáha ..

6,00 € 15,00 €

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

edícia pre materinky Prináša návody na osvojenie predplaveckej gramotnosti u detí predškol..

6,00 € 15,00 €

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

ČINNOSTI VONKU A V PRÍRODE V PREDŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

6,00 € 15,00 €

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

Odborná brožúra je venovaná problematike organizovania pobytu detí materskej školy v škole v prírode..

15,00 €