• BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY

VÝHODNÝ BALÍK WEBINÁR
VÝHODNÝ BALÍK siedmich brožúr pre učiteľky v materskej škole TERAZ ZA SUPER CENU! Prinášajú praktické námety pre prácu s deťmi, podporujú rozvoj kľúčových kompetencií detí, ponúkajú prílohy aj metodickú podporu pre učiteľky v MŠ. Šetria čas vynaložený na vyhľadávanie a vymýšľanie nových aktivít, námetov na činnosti a hry.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    119,00 € 70,00 €

ks

Popis

Edícia pre materinky

Balík pre materinky obsahuje osem brožúr:


Predplavecká príprava v materskej škole
Brožúra Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti dieťaťa, ale súčasne zlepšujú zdravotný stav, kompenzujú jeho psychické napätie a podporujú celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela.

Multikultúrna výchova v materskej škole
Praktická príručka, ktorá zrozumiteľne a na množstve konkrétnych aktivít učiteľom v materských školách objasňuje základné princípy a východiská multikultúrnej výchovy. Neupozorňuje na rozdiely medzi jednotlivými kultúrami, ale stavia na tom, čo majú rozdielne kultúry spoločné.

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV
Prináša námety na aktivity a hry, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, rozdelené podľa veku detí – dvojročných maličkých nevynímajúc. V úvodnej časti sa nachádza kapitola charakterizujúca profil dvojročného dieťaťa, ktorý by mal pomôcť pedagógom v MŠ pri práci – hrách aj aktivitách s deťmi. V prílohovej časti sú uvedené rozprávky, ktoré súvisia s hrami na rozprávky, ako pomôcka, aby ich pedagógovia v MŠ nemuseli už viac prácne vyhľadávať. Každá aktivita je prehľadne zaradená do príslušnej vekovej kategórie, aj v závislosti na ročné obdobie.

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY
Pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť, ale aj podnecovať záujem o čítanie. Správne a osvojené zručnosti v tejto oblasti budú dobrým predpokladom úspešného procesu vzdelávania.

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY
Ucelený metodický materiál a inšpirácia pre učiteľky materských škôl v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Brožúra pre učiteľky a vychovávateľky materských škôl vychádza z aktuálnych potrieb školstva, ale aj celej spoločnosti, pre ktorú je rozvoj vedy a techniky jednou z kľúčových oblastí. Vysvetľuje pojem technická gramotnosť a ponúka metódy a postupy, ktorými je možné základy technickej gramotnosti vytvárať už v materskej škole. Brožúra je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. V tej teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, čo je veda, technika, princípy, metódy a činnosti, voľná hra a riadená činnosť. V praktickej časti nájde čitateľ námety na činnosti s konštruktívnymi stavebnicami, pokusy, objavy, hry a činnosti s rôznorodými materiálmi (vlna, textil, papier, drevo, kovy, plastelína, modurit, keramická hlina, prírodniny, recyklovateľný materiál), ďalej informácie o remeslách skôr a dnes, tiež chovateľské a pestovateľské činnosti.

Dopravná výchova – námety a aktivity
Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom na bezpečnejšie a rozumnejšie správanie sa detí v cestnej premávke či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Brožúra obsahuje ponuku hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek, ktoré deťom pomôžu osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a to tak, že ich budú vedieť riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk 6 x slovenský + 1 x český
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 7 x brožúra
Počet strán cca. 1 000
Formát 7 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Pozrite si webinár

Webinár

Ďalšie informácie

Jazyk 6 x slovenský + 1 x český
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 7 x brožúra
Počet strán cca. 1 000
Formát 7 x A5

Súvisiace produkty

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

HODNOTENIE V MATERSKEJ ŠKOLE

• Prináša komplexné informácie o procese hodnotenia z troch pohľadov, a to z pohľadu školy, učiteľa ..

83,00 €

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

SVET ŠKÔLKARA KOMPLETNÉ DIELO - 1.+2.+3.

NEPREHLIADNITE ZĽAVY: Počet zakúpených častí diela Svet škôlkara:         ..

175,00 € 249,00 €

PREDŠKOLÁK

PREDŠKOLÁK

Publikácia Predškolák pomôže zmysluplne a cielene vzdelávať a vychovávať deti v predprimárnom vzdelá..

83,00 €

ŠKÔLKAR

ŠKÔLKAR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2022/12170:9-A22..

10,00 €