• BALÍK PRE MATERINKY

BALÍK PRE MATERINKY

VÝHODNÝ BALÍK
VÝHODNÝ BALÍK desiatich brožúr pre učiteľky v materskej škole TERAZ ZA SUPER CENU! Prinášajú praktické námety pre prácu s deťmi, podporujú rozvoj kľúčových kompetencií detí, ponúkajú prílohy aj metodickú podporu pre učiteľky v MŠ. Šetria čas vynaložený na vyhľadávanie a vymýšľanie nových aktivít, námetov na činnosti a hry.

  • Dostupnosť: Skladom
  • Cena s DPH
    165,00 € 67,00 €

ks

Popis

materinky


BALÍK PRE MATERINKY obsahuje týchto 10 brožúr:

Predplavecká príprava v materskej škole
Brožúra Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti dieťaťa, ale súčasne zlepšujú zdravotný stav, kompenzujú jeho psychické napätie a podporujú celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela.

Multikultúrna výchova v materskej škole
Praktická príručka, ktorá zrozumiteľne a na množstve konkrétnych aktivít učiteľom v materských školách objasňuje základné princípy a východiská multikultúrnej výchovy. Neupozorňuje na rozdiely medzi jednotlivými kultúrami, ale stavia na tom, čo majú rozdielne kultúry spoločné.

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY
Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym rokom. Prvý diel sumarizuje obdobie od januára do júna a slúži ako inšpirácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v jednotlivých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyrobiť, spievať, apod.

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE II. – NÁMETY A AKTIVITY
Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym rokom. Druhý diel sumarizuje obdobie od júla do decembra a slúži ako inšpirácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v jednotlivých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyrobiť, spievať, apod.

HRY V MATERSKEJ ŠKOLE PRE DETI OD DVOCH ROKOV
Prináša námety na aktivity a hry, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, rozdelené podľa veku detí – dvojročných maličkých nevynímajúc.V úvodnej časti sa nachádza kapitola charakterizujúca profil dvojročného dieťaťa, ktorý by mal pomôcť pedagógom v MŠ pri práci – hrách aj aktivitách s deťmi. V prílohovej časti sú uvedené rozprávky, ktoré súvisia s hrami na rozprávky, ako pomôcka, aby ich pedagógovia v MŠ nemuseli už viac prácne vyhľadávať. Každá aktivita je prehľadne zaradená do príslušnej vekovej kategórie, aj v závislosti na ročné obdobie.

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 1 – NÁMETY A AKTIVITY
Pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť, ale aj podnecovať záujem o čítanie. Správne a osvojené zručnosti v tejto oblasti budú dobrým predpokladom úspešného procesu vzdelávania.

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 2 – EDUKAČNÉ PROJEKTY
Ucelený metodický materiál a inšpirácia pre učiteľky materských škôl v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Brožúra pre učiteľky a vychovateľky materských škôl vychádza z aktuálnych potrieb školstva, ale aj celej spoločnosti, pre ktorú je rozvoj vedy a techniky jednou z kľúčových oblastí. Vysvetľuje pojem technická gramotnosť a ponúka metódy a postupy, ktorými je možné základy technickej gramotnosti vytvárať už v materskej škole. Brožúra je rozdelená na časť teoretickú a praktickú. V tej teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy, čo je veda, technika, princípy, metódy a činnosti, voľná hra a riadená činnosť. V praktickej časti nájde čitateľ námety na činnosti s konštruktívnymi stavebnicami, pokusy, objavy, hry a činnosti s rôznorodými materiálmi (vlna, textil, papier, drevo, kovy, plastelína, modurit, keramická hlina, prírodniny, recyklovateľný materiál), ďalej informácie o remeslách skôr a dnes, tiež chovateľské a pestovateľské činnosti.

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Brožúra plná výtvarných námetov doplnených o fotografickú dokumentáciu detských prác a sumár inšpiratívnych námetov priradených ku konkrétnym výtvarným technikám pre predškolské vzdelávanie. Obsahuje 70 podrobne spracovaných výtvarných námetov doplnených o farebnú fotografickú dokumentáciu detských prác a zoznam 180 ďalších inšpiratívnych námetov priradených ku konkrétnym výtvarným radom a technikám, aby kniha bola pre učiteľky materských škôl skutočne obsiahlym výtvarným nápadníkom aj metodickou pomôckou pre prácu s deťmi.

Dopravná výchova – námety a aktivity
Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom na bezpečnejšie a rozumnejšie správanie sa detí v cestnej premávke či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Brožúra obsahuje ponuku hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek, ktoré deťom pomôžu osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a to tak, že ich budú vedieť riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Jazyk 8 x slovenský jazyk 2 x český jazyk
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 10 x brožúra
Určené pre učiteľka v materskej škole
Počet strán 112+144+152+138+130 +150+196+158+236+ 134
Formát 10 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
Google reCAPTCHA

Ďalšie informácie

Jazyk 8 x slovenský jazyk 2 x český jazyk
Typ inštitúcie materská škola
Typ produktu 10 x brožúra
Určené pre učiteľka v materskej škole
Počet strán 112+144+152+138+130 +150+196+158+236+ 134
Formát 10 x A5

Súvisiace produkty

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

POHYBOVÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDELÁVÁNÍ

Brožúra ponúka spojenie niekoľkých prístupov k realizácii pohybových činností v materskej škole v ..

17,00 €

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra predstavuje didaktický materiál pre pedagógov predškolského veku a je rozdelená do troch č..

17,00 €

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra Výtvarné činnosti v predškolskom vzdelávaní má charakter didaktického materiálu a obsah je r..

17,00 €

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

ŠKOLA V PRÍRODE V MATERSKEJ ŠKOLE

Brožúra zorientuje riaditeľov a učiteľov materských škôl v problematike organizovania školy v prírod..

17,00 €

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V PREDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

edícia pre materinky Prosociálnosť, teda schopnosť pomôcť druhému, je podmienkou pre kvalitný ž..

17,00 €

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

KOGNITIVNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Obsah brožúry vychádza zo súčasného integrovaného poňatia práce s deťmi predškolského veku. Pojednáv..

17,00 €

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

edícia pre materinky Prináša návody na osvojenie predplaveckej gramotnosti u detí predškol..

17,00 €

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

MEDIÁLNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

Brožúra prináša pedagógom materských a základných škôl pohľad do výučby mediálnej výchovy a problema..

17,00 €

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Možno si hovoríte prečo práve polytechnická výchova je tak dôležitá? Rozhodne vďaka obrovskému rozma..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra pristupuje k problematike prírodovedného vzdelávania s vedomím, že učitelia v materských ško..

17,00 €

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI K ROZVOJI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Schopnosť komunikovať je základnou podmienkou úspešného prechodu do prvej triedy základnej školy. V ..

17,00 €

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

TANEČNÍ ČINNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Ako v dnešnej "pohodlnej" dobe viesť deti k pravidelným fyzickým aktivitám? Osvedčeným receptom je s..

17,00 €

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY  V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A TECHNIKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Brožúra obsahuje 70 podrobne spracovaných výtvarných námetov doplnených o farebnú fotografickú dokum..

17,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Všetky rady a ponuky aktivít v brožúre sú určené deťom predškolského veku; realizovať ich môžu učite..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD JARA DO LÉTA

V druhom pokračovaní brožúry Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jari do l..

17,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – OD PODZIMU DO ZIMY

Brožúra Dvojročné deti v predškolskom vzdelávaní s podtitulom Od jesene do zimy je venovaná v prvom ..

17,00 €

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

METODY A AKTIVITY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotlivé časti brožúry sa zameriavajú na klasické české rozprávky, environmentálnu tematiku alebo ..

17,00 €

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S DVOUPOHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúra Knihrátky s Dvojpohádkou - dielmi A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť je určená pe..

33,00 €

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

KNIHRÁTKY S NÁMOŘNÍCKOU POHÁDKOU – KOMPLET 2 PUBLIKACÍ

Brožúry Knihrátky s Námornícku rozprávkou - diely A a B z edičnej rady Předčtenářská gramotnosť sú u..

33,00 €

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

DVOULETÉ DETI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – AKTIVITY A ČINNOSTI

Súbor samostatných aktivít aj tematických celkov, ktoré spracovali skúsené učiteľky z materských škô..

17,00 €

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  (PDF)

ČINNOSTI VENKU A V PŘÍRODĚ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (PDF)

Brožúru v elektronickej verzii zasielame po uhradení platby priamo do vašej emailovej schránkyVšetky..

17,00 €