• BALÍK PRE UČITEĽA

BALÍK PRE UČITEĽA

VÝHODNÝ BALÍK
Trojica odborných brožúr pre každého dobrého učiteľa teraz za výhodnú cenu v jednom balík! Obsahuje brožúry Manažment triedy, Talent v škole a Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy.

 • Dostupnosť: Skladom
 • Cena s DPH
  77,00 € 45,00 €

ks

Popis

Balíček pre učiteľa obsahuje nasledujúce brožúry:

MANAŽMENT TRIEDY
Táto brožúra vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Efektívne zvládanie triedy je prvotnou podmienkou pre náročné vyučovanie: optimalizuje časový a motivačný rámec na výučbu predmetu.

Brožúry prináša:

 • Návod, ako vybudovať manažment triedy - základ dobrého vyučovania.
 • Tipy pre jasné stanovenie pravidiel hry na vyučovaní.
 • Elimináciu vyučovania skôr, než prerastie do problémov.
 • Nový, medzinárodne uznávaný koncept pre školu zajtrajška.
 • Zároveň predstavuje hodnotný zdroj informácií pre všetkých rodičov, ktorí chcú s učiteľom svojich detí dobre vychádzať.
 • Ukáže im, aké náročné je dobre učiť, a tým podporuje ich porozumenie častým enormným výzvam, pred ktorými učitelia stoja.


TALENT V ŠKOLE
Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách.

Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy prináša cenné poznatky, modely a stratégie edukácie nadaných. Obsahová náplň, koncepčnosť a formálne spracovanie publikácie vychádzajú z dlhodobých výskumných, publikačných a pedagogických skúseností autorov. Podáva komplexné informácie týkajúce sa problematiky výchovy a vzdelávania nadaných a talentovaných detí v bežnej škole. Tradične zastúpené témy o histórii nadania a talentu, vývine, identifikácii a výbere talentov či formách vzdelávania nadaných dopĺňajú okruhy tém, ktoré nie sú doteraz publikačne pokryté – prístupy k talentovaným v rovine metodickej a praktickej.


Výhody brožúry:

 • Jedinečná publikácia na trhu pre riaditeľov a učiteľov ZŠ.
 • Pohľad odborníkov na edukáciu nadaných na prax v základných školách.
 • Teoretické poznatky a ich praktická aplikácia v praxi bežných škôl.
 • Modely, stratégie, metódy, formy edukácie nadaných žiakov rešpektujúce špecifické požiadavky kladené na rozvoj potenciálu, osobnosti a špecifického nadania nadaných žiakov v bežnej základnej škole.
 • V slovensko-českom priestore doteraz nebol na jednom mieste predstavený tak rozsiahly prehľad edukačných stratégií vyučovania, ktoré ponúkajú cenné postupy a metódy edukácie nadaných, ako aj komplexné rozvíjanie ich osobnosti.


DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY
Brožúra s podtitulom "Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy" identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať.

V brožúre sa okrem iného dočítate:

 • Čo je dobré meno školy a jej dobrá povesť podľa zákona?
 • Čo môže negatívne zasahovať do dobrej povesti, čo a ako môže škola žiadať od porušovateľa?
 • Aké práva má škola v súvislosti s ochranou dobrej povesti podľa Tlačového zákona?
 • Čo je dobré meno učiteľa, jeho občianska česť a ľudská dôstojnosť?
 • Proti akým trestným činom sa môže učiteľ brániť?
 • Čo treba zvážiť v prípade ochrany dobrého mena školy a učiteľa súdnou cestou a ako postupovať?


ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Christoph Eichhorn

Editor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Autor: doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

Autori: JUDr. Martin Hudák prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.Obchodné podmienky
Ďalšie informácie
Typ produktu 3 x brožúra
Počet strán 187 + 182 + 98
Formát 3 x A5

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Ďalšie informácie

Typ produktu 3 x brožúra
Počet strán 187 + 182 + 98
Formát 3 x A5

Súvisiace produkty

MANAŽMENT TRIEDY

MANAŽMENT TRIEDY

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov?Úlohy, pred kt..

9,00 € 26,00 €

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

DOBRÉ MENO UČITEĽA A DOBRÁ POVESŤ ŠKOLY

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestny..

26,00 €

TALENT V ŠKOLE

TALENT V ŠKOLE

RIEŠENIE PROBLÉMOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ Brožúra vďaka svojmu obsahu a spôsobu spracovania témy pr..

25,00 €